Skip to main content

Europeiska Socialfonden satsar på hästjobb

Pressmeddelande   •   Maj 08, 2014 16:01 CEST

Som en av 31 organisationer, totalt ansökte 115, har Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) blivit beviljade 450 000 kronor för en förstudie inom Europeiska Socialfonden, ESF i Stockholms län.

Förstudien, som genomförs i samarbete med Arbetsförmedlingen, går under namnet Samverkan kring hästnära jobb och syftar till att kartlägga möjligheter till jobb inom hästnäringen för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Inom hästnäringen finns idag en efterfrågan och ett behov att hitta personer som vill arbeta med gårds- och anläggningsskötsel.
– Vi bedriver och beskostar redan ett pilotprojekt mot nyanlända på fyra ställen i landet, vilket ger oss praktiska erfarenheter. Med den här studien i Stockholms län breddar vi målgruppen och vi kommer att studera förutsättningarna för jobb i hästnäringen även för unga och personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning, berättar Sara Strömberg, ansvarig för arbetsmarknadsfrågor på HNS.

Studien som ESF beviljat kommer att inriktas på kartläggning av kunskaper, behov, förutsättningar och attityder, hos både arbetsgivare, arbetssökande, Arbetsförmedlingen och i kommunerna. Detta kommer bland annat att ske med intervjuer och fokusgrupper. HNS kommer också att genomföra en enkät till arbetsgivare i Stockholms län.
– Förstudien ger oss även chansen att samverka med kommuner och andra organisationer för att se över möjligheterna till eventuella framtida samarbeten, fortsätter Sara Strömberg.
Soledad Grafeuille, enhetschef på Nationella kunder hos Arbetsförmedlingen, ser också möjligheter med jobb inom hästnäringen.
– Vi ser många positiva möjligheter i hästnäringen när det gäller att skapa jobb för grupper som idag står långt från arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen ser fram emot att ta del av den information som förstudien kommer att ta fram, framförallt gällande framtida rekryteringsbehov, säger Soledad Grafeuille.

– I hästnäringens gemensamma utvecklingsplan för 2020 är arbetsmarknaden ett av sex prioriterade områden. Vi ser att hästnäringen kan bidra till en av de största samhällsutmaningarna genom att hitta jobb till unga och till andra grupper som idag har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Att både ESF och Arbetsförmedlingen stödjer det här arbetet känns som en bekräftelse på att vi är inne på rätt väg, säger Stefan Johanson VD HNS.

För ytterligare information:
Stefan Johanson, VD HNS
Telefon: 08-527 21 85
E-post: stefan.johanson@nshorse.se

Sara Strömberg, Ansvarig arbetsmarknadsfrågor HNS
Telefon: 08-627 20 18
E-post: sara.stromberg@nshorse.seHästnäringens Nationella Stiftelse, HNS, är ett samverkansorgan inom svensk hästsektor. Speciellt intresse ägnas åt utbildning och avel och uppfödning. HNS har det övergripande ekonomiska och organisatoriska ansvaret för Hästnäringens Riksanläggningar Flyinge, Strömsholm och Wången, som är utvecklingsmotorer för svensk hästnäring. Andra verksamhetsområden är gemensamma frågor för hästnäringen samt forskning och utveckling via Stiftelsen Hästforskning. www.nshorse.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera