Skip to main content

Fler praktikvärdar sökes

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2009 08:45 CET

Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN) har sedan flera år arbetat med systemet praktikvärdar, för att garantera kvalitet och säkerhet vid praktik inom hästnäringen. HYN arbetar nu aktivt för att fler hästföretagare ska bli godkända praktikvärdar.

– För oss är det oerhört viktigt att vi kan erbjuda bra praktikplatser för alla elever oavsett inriktning och geografisk placering. Vi har idag cirka 200 godkända praktikvärdar men skulle gärna se att vi hade det dubbla. Dessutom behöver vi utöka antalet praktikplatser för inriktningarna trav, islandshäst och western, säger Lars Bäckman kanslichef på Hästnäringens Yrkesnämnd.

Höga krav gynnar hästnäringen
För att bli en av HYN godkänd praktikvärd krävs att verksamheten bedrivs på ett yrkesmässigt sätt. Förutom giltiga avtal gällande ansvarsförsäkring ska en veterinär intyga att anläggningen uppfyller gällande bestämmelser för djurhållning och miljö.

– När dessa grundläggande krav är uppfyllda ska varje praktikvärd genomgå en utbildningsdag hos oss. Under den dagen går vi igenom hur man på bästa sätt tillvaratar elevens intresse och ser till att han eller hon får ut så mycket som möjligt av sin praktik. Att veta hur man upprättar en enkel utbildningsplan för sin praktikant är ett exempel på detta, säger Lars Bäckman.

Med utökad praktik inom gymnasieskolan och med kravet på yrkeserfarenhet för att söka till eftergymnasiala- och universitetsutbildningar lägger HYN fokus på att öka antalet praktikplatser. HYN:s ambition är att fler tar ansvar för att ge elever den erfarenhet som erfordras för utbildningar och yrkesprov inom hästsektorn.

– Praktiken är ofta elevens första möte med arbetslivet och det är därför viktigt att vi kan visa hur en fungerande arbetsplats ska vara. De seriösa aktörerna inser att detta är bra för näringen, då systemet tillför begåvade framtida medarbetare, säger Stefan Johanson, VD för Hästnäringens Nationella Stiftelse.

Har du frågor eller vill ansöka om att bli praktikvärd, vänligen kontakta Lars Bäckman. För mer information besök www.hyn.se

För ytterligare information:
Lars Bäckman, kanslichef HYN
Tel: 0220-436 15; 0708-93 75 06
E-post: lars.backman@hyn.se

Hästnäringens Yrkesnämnd, HYN, är en samarbetsorganisation för hästsektorn. HYN består av arbetsmarknadens parter och ett 25-tal hästorganisationer.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy