Skip to main content

Från Hästnäringens Representationsråd: Ny värdegrund för arbetsmarknadsfrågor

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2014 12:00 CEST

Hästnäringens Representationsråd (HRR) har enats om en gemensam målbild och värdegrund för arbetsmarknadsfrågor.

– Vi har arbetat i något år med en större arbetsmarknadssatsning inom hästnäringen eftersom vi har tyckt att det finns möjligheter och förbättringspotential inom flera områden. Det känns därför bra att HRR har tagit ytterligare ett steg och enats om en gemensam i ståndpunkt kring de övergripande arbetsmarknadsfrågorna, säger Stefan Johanson, VD i Hästnäringens Nationella Stiftelse.

Vid gårdagens HRR-möte presenterade även Hästnäringens Djurvälfärds-, Miljö-, Smittskydds-, Avels- samt Antidopning- och medicineringskommittéer sitt arbete.

Fakta om Hästnäringens Representationsråd (HRR):
Tolv av de större aktörerna inom svensk hästsektor samverkar i HRR som bildades 2008 på HNS initiativ. Syftet är att föra samman de stora aktörerna i ett gemensamt forum. Två gånger om året möts rådet och diskuterar samt tar ut kompassriktningen för de stora gemensamma frågorna som berör svensk hästnäring. I rådet ingår representanter från ATG, LRF, Svenska Ridsportförbundet, Svensk Travsport, Svensk Galopp, Svenska Hästavelsförbundet, Svenska Islandshästförbundet, Swedish Warmblood, Western Riders Associations of Sweden, Brukshästorganisationernas Samarbetskommitté, Svenska Ponnyavelsförbundet, Hästnäringens Yrkesnämnd samt Hästnäringens Nationella Stiftelse.

Fakta om målbild och värdegrund för arbetsmarknad och företagande:
Hästnäringens målbild och värdegrund kring arbetsmarknad och företagande är framtagen efter en process med organisationerna i HRR. Att organisationerna ställer sig bakom värdegrunden innebär att den ska implementeras successivt i organisationernas övriga dokument, att den ska prägla företagande och verksamhet med anställd personal inom hästnäringen, samt att den ska prägla innehållet i utbildningarna för blivande och redan befintliga företagare och verksamhetsledare inom hästnäringen. Här hittar du målbilden och värdegrunden i sin helhet: http://nshorse.se/verksamhet/strategidokument/vardegrund-arbetsmarknad-och-foretagande/

För ytterligare information:
Stefan Johanson, VD HNS
Telefon: 08-627 21 85
E-post: stefan.johanson@nshorse.se

Sara Westholm, ansvarig arbetsmarknadsfrågor HNS
Telefon: 08-627 20 18
E-post: sara.westholm@nshorse.se

Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS, är ett samverkansorgan inom svensk hästsektor. Speciellt intresse ägnas åt utbildning och avel och uppfödning. HNS har det övergripande ekonomiska och organisatoriska ansvaret för Hästnäringens Riksanläggningar Flyinge, Strömsholm och Wången, som är utvecklingsmotorer för svensk hästnäring. Andra verksamhetsområden är gemensamma frågor för hästnäringen samt forskning och utveckling via Stiftelsen Hästforskning. www.nshorse.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy