Skip to main content

Hästavelsseminarium – förra årets succé är tillbaka

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2010 07:01 CEST

Tre av Sveriges största avelsorganisationer bjuder in till ett gemensamt rasöverskridande avelsseminarium i Knivsta utanför Uppsala. Förra årets gemensamma arrangemang var det första i sitt slag och en stor publiksuccé. Till och med den 1 november kan du att anmäla dig till 2010 års seminarium som äger rum 12 och 13 november.

För att förstärka kunskap och kompetens inom hästavelsområdet arrangerar Svensk Travsport, Svensk Galopp och Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen ett gemensamt avelsseminarium. Vid förra årets seminarium var 90 procent av deltagarna nöjda eller mycket nöjda. För att tillgodose det stora trycket på arrangemanget har nu antalet platser utökats.

– För Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) är avel och uppfödning en prioriterad fråga. Avelsseminariet nådde med råge upp till allas förväntningar 2009. Det känns därför mycket bra att vi kan stödja detta arrangemang ekonomiskt en gång till, säger Stefan Johanson, VD HNS, som kommer att inleda konferensen.

Program:
Fredag 12/11 kl 10.00–17.30

  • Vallfoder för hästar, Cecilia Müller, SLU
  • Parasitbekämpning och betesvård, Eva Osterman Lind, SVA
  • Smittspridning och multiresistenta bakterier, Görel Nyman, SLU
  • Hästens naturliga beteende i samband med avvänjning, Margareta Rundgren, SLU
  • Beteskvalitet, betestyper och betesskötsel, Eva Spörndly, SLU
  • Spelregler för hästföretagare, Mats Norberg, LRF Konsult

Lördag 13/11 kl. 08.30–15.00

  • Synen på att driva företag, Lars-Gösta Nauclér
  • Hästen och konsumentköplagen, Niklas Lindgren, ASVH
  • Därefter följer ett antal rasspecifika föreläsningar samt information från de egna förbunden.

Gå in på www.nshorse.se för ett detaljerat program samt information om hur du anmäler dig. Seminariet äger rum på Nova Park Conference Arlanda Knivsta. Pris: 1250 kronor per person inklusive moms.

För media krävs ackreditering. Kontakta Elisabeth Oldengren.

Fakta om HNS:s satsning på avel och uppfödning:
Regeringen har under 2009 och 2010 avsatt två miljoner kronor per år till projekt som ska främja utvecklingen av svensk avel och uppfödning. Satsningen hanteras via HNS, som är ett samarbetsorgan inom hästsektorn, och finansieras genom totalisatoravtalet mellan staten och trav-/galoppsporten.

För ytterligare information:
Stefan Johanson, VD Hästnäringens Nationella Stiftelse
Tel: 08-627 21 85
Mobil: 070-527 21 85
E-post: stefan.johanson@nshorse.se

Elisabeth Oldengren, projektledare                                   
Mobil: 070-794 88 47
E-post: elisabeth.oldengren@telia.com 

Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS, är ett samverkansorgan inom svensk hästsektor. Speciellt intresse ägnas åt utbildning och avel och uppfödning. HNS har det övergripande ekonomiska och organisatoriska ansvaret för Hästnäringens Riksanläggningar Flyinge, Strömsholm och Wången, som är utvecklingsmotorer för svensk hästnäring. Andra verksamhetsområden är gemensamma hästpolitiska frågor samt forskning och utveckling via Stiftelsen Hästforskning. Vidare bedrivs hästsjukvård inom det helägda dotterbolaget ATG Hästklinikerna AB. HNS, Hästsportens Hus, 161 89 Stockholm, www.nshorse.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy