Skip to main content

Hästen öppnar dörren till arbetslivet

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2013 08:00 CEST

Många tar första steget in på arbetsmarknaden tack vare hästen och stallet. Inom hästnäringen finns idag ett stort behov av arbetskraft och många unga får sitt första jobb i stallet. En undersökning som Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) har gjort visar att företag och organisationer inom hästnäringen i första hand behöver fler hästskötare och mer gårdspersonal.

Stallet kan för många vara vägen in i arbetslivet. Arbetsgivare inom hästnäringen har goda möjligheter att ta emot grupper som kan ha svårt att ta sig in på arbetsmarknaden, som till exempel ungdomar, personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning och nyanlända. HNS har utrett möjligheterna för hästnäringen att ta ett större samhällsansvar och bli ännu bättre på att öppna upp och skapa arbete åt prioriterade grupper på arbetsmarknaden.
– Syftet med vårt projekt har varit att få en tydligare bild av arbetsmarknaden, såväl för mer kunskap om personal- och komptensbehov hos hästföretagen som för att se vilken roll hästnäringen kan spela i samhället för att minska arbetslöshet och utanförskap, berättar Stefan Johanson, vd på HNS
– Jobbet i stallet är många gånger ett praktisk arbete med tydliga rutiner där man kan växa med uppgifterna och utvecklas i egen takt. Med hästarna följer positiva värden som ansvar, respekt, ledarskap och social gemenskap, viktiga faktorer i en framtida yrkeskarriär, säger Sara Strömberg som är projektledare för Hästnäringens Arbetsmarknadssatsning.

I projektet har en webenkät skickats ut till företag, föreningar och organisationer i hästnäringen. Resultatet av enkäten visar att de flesta företag är små. Behov av arbetskraft finns dock. 23 % av de som svarat säger sig ha behov av mer personal, men de flesta uppger att hitta rätt kompetens och den egna ekonomin är hinder för nyanställning.
– Enkäten visar att hästnäringen kan erbjuda såväl arbetstillfällen som möjlighet för unga att få arbetslivserfarenhet i form av praktik. Däremot ser vi att rekryteringen oftast sker via kontakter eller spontanansökningar och att bara var femte av dem som har rekryterat använder sig av Arbetsförmedlingen. För att ta vara på hästnäringens möjligheter som en bra första arbetsplats behöver vi synliggöra de jobb som finns, berättar projektledaren Sara Strömberg.

Fakta om Hästnäringens Arbetsmarknadssatsning:
Projektet Hästnäringens Arbetsmarknadssatsning har drivits av HNS från november 2012. Första fasen i projektet avslutades i april i år. Projektet har belyst och utrett hästnäringens arbetsmarknad och de framtida resurs- och kompetensbehov som finns samt tillsammans med Arbetsförmedlingen tittat på fortsatta arbetsmarknadssatsningar.

Fakta om enkäten:
Webenkäten har funnits på hemsidor för hästnäringens organisationer samt skickats ut via e-post till medlemsföretag med inriktning häst hos Lantbrukarnas Riksförbund, tränare samt uppfödare inom trav och galopp, ridskolor anslutna till Svenska Ridsportförbundet, tränare och uppfödare inom ridsporten, uppfödare, tränare och ridskolor med islandshästar, travbanor och utbildningsanordnare. Enkäten har besvarats av 1355 personer under februari 2013.

Resultaten från enkäten går att ladda ner från HNS hemsida www.nshorse.se eller vi vårt pressrum på My Newsdesk http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/haestnaeringens_nationella_stiftelse

För ytterligare information:
Sara Strömberg, projektledare HNS
Mobil: 070-527 20 18
E-post: sara.stromberg@travsport.se

Stefan Johanson, VD HNS
Mobil: 070-527 21 85
E-post: stefan.johanson@nshorse.se

Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS, är ett samverkansorgan inom svensk hästsektor. Speciellt intresse ägnas åt utbildning och avel och uppfödning. HNS har det övergripande ekonomiska och organisatoriska ansvaret för Hästnäringens Riksanläggningar Flyinge, Strömsholm och Wången. Andra verksamhetsområden är gemensamma hästpolitiska frågor samt forskning och utveckling via Stiftelsen Hästforskning. HNS, Hästsportens Hus, 161 89 Stockholm, www.nshorse.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy