Skip to main content

Informationsfolder: En dag är det dags att ta farväl

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2013 08:00 CEST

När hästen inte längre kan eller ska leva vidare finns många olika alternativ att fundera kring. Nu finns en informationsfolder som kan hjälpa hästägare i den svåra situationen. Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) har tagit fram broschyren inom projektet Hästliv
 
Att skiljas från sin älskade häst är svårt och samtidigt har man som hästägare ett ansvar att låta sin fyrfota vän få ett värdigt slut när tiden är inne. Liv och död är ofta jobbigt att prata om men inför svåra
situationer är det bra att vara förberedd. Denna nya folder beskriver på ett lättbegripligt sätt vilka olika alternativ som finns för att avliva hästen och hur kroppen därefter kan tas omhand.
– Jag hoppas att den här foldern kan avdramatisera och öppna
upp för diskussion genom att erbjuda lättfattlig läsning och fakta om detta
ofta lite skuldfyllda och svåra ämne, säger Karolina Thorell, projektledare hos
HNS.


Kontaktuppgifter finns att hämta på HNS hemsida
På HNS hemsida finns kontaktuppgifter till slakterier som slaktar häst och till aktörer som kan
anlitas vid annan avlivning, till exempel djurambulanser och nödslaktservice.
– Vi har sammanställt kontaktuppgifter för att kunna erbjuda information till hästägare om det utbud som finns. Det är dessutom viktigt att veta vad som gäller kring hästpasset och vi har samlat information även om detta, konstaterar Stefan Johanson, VD HNS.

Foldern En dag är det dags att ta farväl kan laddas ner från HNS hemsida http://nshorse.se/rapporter/en-dag-ar-det-dags-att-ta-farval/


Fakta om projektet Hästliv
Projektet har under 2012 drivits via HNS i samverkan med bland annat Jordbruksverket, LRF, Sveriges Lantbruksuniversitet och landets hästorganisationer. Projektet har finansierats av
HNS genomtotalisatoravtalet mellan staten och trav-/galoppsporten samtmedprojektstöd
via Jordbruksverket inom ramen för Landsbygdsprogrammet 2007-2013.


För ytterligare information:
Stefan Johanson, VD HNS
Mobil: 070 527 21 85
E-post: stefan.johanson@nshorse.se

Karolina Thorell, projektledare HNS
Mobil: 0733 25 23 38
E-post: karolina.thorell@nshorse.se  

Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS, är ett samverkansorgan inom svensk hästsektor.
Speciellt intresse ägnas åt utbildning samt avel och uppfödning. HNS har det övergripande ekonomiska och organisatoriska ansvaret för Hästnäringens Riksanläggningar Flyinge, Strömsholm och Wången. Andra verksamhetsområden är gemensamma frågor samt forskning och utveckling via Stiftelsen Hästforskning.
HNS, Hästsportens Hus, 161 89 Stockholm, www.nshorse.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy