Skip to main content

Nationell satsning för att stärka hästnäringen regionalt

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2013 09:07 CEST

Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) vill främja regional samverkan inom hästnäringen och fortsätter stimulera samt stödja hästorganisationerna att hitta former för samverkan över verksamhetsgränser.

HNS är en plattform för samverkan på det nationella planet, vilket är viktigt för att belysa och driva gemensamma frågor.
– Att arbeta tillsammans inom hästnäringen är lika angeläget regionalt och lokalt, där tas många beslut som innebär en direkt påverkan för både människor och hästar. För att skapa goda förutsättningar och få en större påverkanskraft är det viktigt att kunna tala med en röst med exempelvis Länsstyrelse eller kommuner, säger Stefan Johanson, VD i HNS.

Lärdomar från tidigare projekt har format denna fortsatta satsning med syftet att främja länsvisa nätverk för gränsöverskridande samverkan i hästnäringen. En viktig fråga på nätverkens agenda är förbättrad kunskap om sektorn och hästen som tillgång i samhället - ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Andra områden för påverkan är den kommunala samhällsplaneringen, kommande Landsbygdsprogram, folkhälsoarbete med ridning som friluftsliv samt framtida markanvändning.

Regionala nätverk finns aktiva på flera platser och nu finns en tydligare dialog och samarbete med HNS i övergripande intressefrågor. I andra områden pågår uppbyggnad av nätverk och det är viktigt att skapa långsiktigt hållbara strukturer. Det är avgörande med ett övergripande ansvar för att hålla samman och strukturera det regionala arbetet. Varje nätverk utser och engagerar därför en regional koordinator i samverkan med HNS. Koordinatorns roll är bl.a. att agera kontaktpunkt mellan nationell, regional och lokal nivå samt inspirera och stimulera till samverkan.
– Målsättningen är att det ska finnas nätverk för regional samverkan i varje län och redan nu är flera regionala koordinatorer på plats, berättar Karolina Thorell, HNS nationella koordinator.

 

Regionala koordinatorer

Östergötland
I länet har Östergötlands Hästforum bildats, ett ideellt nätverk som samlar representanter utsedda av länets hästorganisationer, med Marianne Trygg engagerad som koordinator. Marianne är företagare och driver tillsammans med sin familj en gård strax utanför Linköping. På gården bedrivs hästrelaterad verksamhet med bl.a. uppstallning, utbildning- och träningsverksamhet av häst och ryttare samt försäljning av egenproducerat hösilage.
– Som regional koordinator ser jag fram emot att arbeta övergripande inom vår region när det gäller frågor som berör häst. Östergötlands Hästforum ska bli en samlad regional kraft uppbyggd på kunskap, förtroende och respekt. Detta skall gynna och stimulera hästsektorns framtida utveckling och välbefinnande i Östergötland och dess kommuner. Vi måste arbeta tillsammans och ha goda relationer med viktiga parter som Länsstyrelsen och Regionförbundet Östsam, säger Marianne Trygg.

Skåne
I Skåne finns den ideella föreningen Hästen i Skåne. Maria Sundin arbetar som verksamhetsledare och är därutöver uppfödare, hopptränare samt verksam i avelsorganisationer, Svenska Ridsportförbundet och sitter med i HRR - Hästnäringens Representationsråd.
– I Skåne har vi en mycket bred hästkompetens samlad på liten yta. Som regional koordinator i Hästen i Skåne har jag en möjlighet att öka samverkan inom hästsektorn både för den ideella och professionella verksamheten. Jag ser det regionala forumet som länken mellan hästsektorns olika organisationer, den privata hästägaren och olika myndigheter, säger Maria Sundin.

Läs mer om Regional Samverkan på HNS hemsida: http://nshorse.se/projekten/regional-samverkan-inom-hastnaringen/

För ytterligare information:
Stefan Johanson, VD HNS
Mobil: +4670-527 21 85
E-post: stefan.johanson@nshorse.se

Karolina Thorell, nationell koordinator och projektledare HNS
Mobil: +4673-325 23 38
E-post: karolina.thorell@nshorse.se

Marianne Trygg, regional koordinator Östergötlands Hästforum
Mobil: +4670-554 33 70
E-post: marianne@jakobslundsgard.se

Maria Sundin, Verksamhetsledare Hästen i Skåne
Mobil: +4670-432 29 08
E-post: info@hasteniskane.se www.hasteniskane.se

Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS, är ett samverkansorgan inom svensk hästsektor. Speciellt intresse ägnas åt utbildning samt avel och uppfödning. HNS har det övergripande ekonomiska och organisatoriska ansvaret för Hästnäringens Riksanläggningar Flyinge, Strömsholm och Wången. Andra verksamhetsområden är gemensamma frågor samt forskning och utveckling via Stiftelsen Hästforskning. HNS, Hästsportens Hus, 161 89 Stockholm, www.nshorse.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy