Skip to main content

Ny omvärldsanalys från Hästnäringen - strukturomställning och tillväxt

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2012 08:00 CET

Det finns en stor tillväxtpotential i hästnäringen. Det slås fast i rapporten Hästnäring i förändring, en omvärldsanalys, som idag publiceras av Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS). Men det krävs strukturomställningar för att möta framtidens krav.

– Den omvärldsanalys vi nu publicerar är ett av de dokument som ligger till grund för våra strategidiskussioner inom hästnäringen. Inte minst när vi diskuterar HNS och hästnäringens gemensamma mål och strategier för den kommande treårsperioden, säger Stefan Johanson, VD HNS.
Under 2011 och 2012 har HNS genom Hästnäringens Ungdomssatsning genomfört en Framtidsspaning och detta arbete har vi kompletterat i rapporten Hästnäring i förändring med djupintervjuer och fakta från andra aktörer inom hästnäringen
– Vi vill få genom omvärldsanalysen också få med oss ett nytt perspektiv genom att gå utanför den ram av organisationer som vi vanligtvis arbetar med. Vi ser att vissa delar av hästnäringen har det tufft men vi tror att vissa omställningsprocesser är möjliga och att vi på så vis kan skapa en fortsatt tillväxt, fortsätter Stefan Johanson.
Ofta lyfts områden som turism, rekreation och rehabilitering som tillväxtområden för hästnäringen. Men dessa verksamheter träder inte fram så tydligt i rapporten som tillväxtsektorer.
– Dessa områden kan vara viktiga för enskilda företag, men för näringen som helhet är det andra delar som har större tillväxtpotential, säger Johan Fyrberg som är författare till Hästnäring i förändring.

Unik symbios
Det som är unikt med hästnäringen är symbiosen mellan näringens organisationer/utövare och företagare. De skapar varandras förutsättningar. Det framgår tydligt av rapporten att viktiga aktörer inom näringen är de olika förbunden. Inom organisations-/föreningslivet finns stora tillväxtförutsättningar i form av såväl nyrekrytering som ökat engagemang. För att lyckas med detta kommer  det förmodligen att krävas en omställning av arbetsformer och organisationsstrukturer för att möta morgondagens medlemmar och aktiva. Att försöka vidmakthålla en bevarandekultur kan vara kontraproduktivt. Omväldsanalysen slår fast att näringen behöver ta sikte på att utveckla och omstrukturera sig, inte bevara det som har varit.
Hästnäringen kan enligt rapporten rekrytera tiotusentals fler. Det är detta som i sin tur skapar förutsättningar för företagare och entreprenörer att lyckas med sin affärsutveckling.
– Givetvis måste även företagarna hänga med på tåget och utveckla sig i takt med övriga delar av näringen. Vi behöver professionalisera en del av näringen och skapa ett sundare företagande. På sikt kommer fler att kunna få sitt levebröd på verksamhet inom hästnäringen, säger Johan Fyrberg.

Slutsatser från rapporten:

  • Hästnäringen har bra grund för en ökad rekrytering av aktiva, medlemmar, engagerade och på lång sikt därmed ett ökande företagande.
  • Näringen som den ser ut idag skulle förmodligen – genom en ökad professionalisering kunna skapa ytterligare ett tusental arbetstillfällen
  • Det finns ett gott utrymme att öka antalet svenskuppfödda hästar.  Idag importeras ett stort antal hästar - en större inhemsk uppfödning skulle gynna hästnäringen som helhet.
  • En utveckling, modernisering och breddning av hästsportanläggningarna skulle såväl minska personal, resursförbrukning och skötsel-/driftsomkostnader som underlätta och skapa förutsättningar för affärs-/verksamhetsutveckling.

 

Fakta om rapporten:
Rapporten kan laddas via vårt pressrum på My Newsdesk
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/haestnaeringens_nationella_stiftelse/document/list


För ytterligare information:
Stefan Johanson, VD HNS                                             
Mobil: 070-527 21 85                                                       
E-post: stefan.johanson@nshorse.se   


Johan Fyrberg, rapportförfattare
Mobil: 070-979 05 67                        
E-post: info@talangbyran.se

Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS, är ett samverkansorgan inom svensk hästsektor. Speciellt intresse ägnas åt utbildning och avel och uppfödning. HNS har det övergripande ekonomiska och organisatoriska ansvaret för Hästnäringens Riksanläggningar Flyinge, Strömsholm och Wången. Andra verksamhetsområden är gemensamma hästpolitiska frågor samt forskning och utveckling via Stiftelsen Hästforskning. HNS, Hästsportens Hus, 161 89 Stockholm, www.nshorse.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy