Skip to main content

36 miljoner kronor beviljade för svenska och norska hästforskningsprojekt

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2009 09:15 CET

Stiftelsen Hästforskning (SHF) har nu beslutat om fördelningen av kommande års forskningsanslag. 18 nya projekt får tillsammans cirka 36 miljoner SEK de närmaste tre åren. Huvuddelen går i Sverige till forskare på SLU samt SVA i Uppsala och i Norge till Norges Veterinärhögskola, Bioforsk och NILF. Bland andra stöds ett aktuellt projekt om virusinfektioner i luftvägarna samt ett angeläget projekt om ledproblem på häst. Ytterligare exempel är ett norsk-svenskt utfodringsprojekt och ett samarbetsprojekt om tillväxt och företagande - ett nytt område inom hästforskningen.

SHF:s styrelse har nu beslutat att för 2010 totalt bevilja 18,2 miljoner SEK (nya projekt c:a 13,5 miljoner SEK och pågående 4,7 miljoner SEK). För den närmaste treårsperioden har avsatts cirka 35,8 miljoner SEK för nya projekt och totalt inklusive de pågående projekten cirka 40,5 miljoner SEK.

Inför årets ansökningsomgång hade rekordmånga 85 ansökningar inkommit från Sverige (67 st.) och Norge (13 st.). SHF hade i årets utlysning anslagit medel för att stimulera till samarbetsprojekt mellan Sverige och Norge. Bland de fem gemensamma norsk-svenska ansökningarna som kom in beviljades fyra stycken.

Stiftelsens forskningskommitté har bedömt ansökningarna och lämnat förslag till styrelsen som nu fattat det slutgiltiga beslutet hur anslagen skall fördelas. Av 68 nya ansökningar var 32 inom det prioriterade forskningsområdet ”Hästens hälsa, prestation och välfärd” (10 beviljade), 22 inom området ”Hästens reproduktion, uppfödning och utfodring”(4 beviljade) samt 31 inom det tredje prioriterade området ”Hästens roll för människan, samhället och miljön” (4 beviljade). Till dessa kommer 16 pågående svenska projekt som är inne på andra eller tredje året. Av årets ansökningar beviljades således 34, varav 18 nya (11 svenska, 3 norska, 3 norsk-svenska och 1 svensk-norsk) och 16 pågående projekt. Beviljningsgraden blev för nya projekt drygt 26 % och totalt 40 % (inklusive pågående projekt).

Ett av de nya projekt som tilldelats störst anslag handlar om betydelsen av virus vid luftvägsinfektioner hos svenska och norska travhästar. Forskare vid Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) får totalt 4,5 miljoner SEK för att studera detta aktuella problem under de kommande tre åren. Vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har forskare fått totalt 4,6 miljoner SEK under tre år för att ta fram nya metoder för att ställa diagnos och prognos vid ledinflammation på häst. Ett stort norsk-svenskt projekt vid Bioforsk i Norge och SLU i Sverige rörande utfodring med ensilage till häst får cirka 3,7 miljoner SEK att dela på för de närmaste tre åren. Forskare vid Norges Veterinärhögskola får på tre år drygt 3 miljoner SEK för att studera halsproblem hos norska och svenska kallblodstravare.

Vid höstens utlysning av anslag uppmuntrades särskilt projekt rörande tillväxt och företagande, ett nytt och viktigt forskningsområde för hästnäringen. En norsk-svensk forskargrupp vid Norsk Institutt for Landbruksekonomisk Forskning (NILF) och SLU får nu dela på drygt 3 miljoner kronor för att under tre år studera tillväxtpotentialer i den norska och svenska hästsektorn. Också ett svenskt projekt från Lunds Universitet, ”Hästgården – mellan familjeprojekt och livsstilsföretag”, har tilldelats 2,1 miljoner SEK för tre år.

– Det svensk-norska samarbetet har inneburit en stimulans och såväl vetenskaplig kvalitet som relevans för näringen har varit högre i årets ansökningsomgång än tidigare, säger Peter Kallings, forskningschef vid Stiftelsen Hästforskning.

För mer information, kontakta:
Peter Kallings, forskningschef, Stiftelsen Hästforskning
Telefon 08- 627 2011 
E-post: peter.kallings@nshorse.se

 

 Lista på beviljade projekt medföljer som bilaga (pdf).

Stiftelsen Hästforskning (SHF) har bildats av Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) i samverkan med AB Trav och Galopp (ATG), Agria Djurförsäkring, och Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF). ATG, Agria och SLF har sammanfört sina forskningsmedel och avsätter årligen 7 miljoner SEK till forskningsstiftelsen. Tillsammans med staten via forskningsrådet Formas avsätts motsvarande summa, 7 miljoner SEK, till SHF. Inför denna ansökningsomgång har även Norges forskningsråd, å Norsk Rikstoto, Jordbruksavtalen och Norsk hestesenters vägnar, anslutet sig i ett samarbetsavtal med totalt 6 miljoner NOK.

SHF är en insamlingsstiftelse, vilket innebär att det finns möjlighet att lämna bidrag från såväl privatpersoner som organisationer på följande 90-konton, Pg 900038-1 och Bg 900-0381. Läs mer på www.hastforskning.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy