Skip to main content

Seminarier om hästsektorns gymnasieskolor

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2013 08:02 CET

Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) och Hästnäringens yrkesnämnd (HYN) och bjuder under mars och april in till seminarium på fem olika skolor i landet. Syftet med seminarierna är bland annat att skapa en samsyn på gymnasieutbildningarna inom hästsektorn.

Olika aktiviteter och projekt ska förbättra arbetsvillkoren och göra hästbranschen mer attraktiv. Det är Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS, och Hästnäringens Yrkesnämnd, HYN, som på olika sätt samverkar för en hög kvalitet i utbildningarna samt en sund och attraktiv arbetsmarknad. Detta är ett viktigt arbete då det på sikt kommer att bli en ökad konkurrens om arbetskraften och morgondagens ungdomar kommer med all säkerhet att noggrant utvärdera och överväga sina val av yrkesinriktning.

Under mars och april genomförs seminarier på fem platser i landet för ledamöter i alla lokala programråd vid gymnasier som utbildar hästskötare. Seminariets tema är ”Attraktiv utbildning för elever och näring”. Syftet är att stärka de lokala programrådens arbete med att kvalitetssäkra sina utbildningar så att de motsvarar arbetsmarknadens krav och samtidigt förbereda eleverna för ett sunt arbetsliv.

Förutom HNS och HYN medverkar Skolinspektionen, Skolverket, Ridsportförbundet och Svensk Travsport. Första seminariet är på Bollerups Naturbruksgymnasium den 15 mars. Därefter genomförs seminarier på Nuntorps- och Tenhults naturbruksgymnasium, Wången samt Ridskolan Strömsholm.

– HNS arbetar just nu med flera olika projekt med inriktning mot arbetsmarknaden. Vi tittar också på hur vi kan skapa nya jobb inom hästnäringen och har olika idéer kring detta. Kvalitativ utbildning och en väl fungerande arbetsmarknad är viktiga delar för att vara attraktiv i framtiden, säger Stefan Johanson, VD HNS.

Lars Bäckman, kanslichef HYN, berättar att HYN arbetar för närvarande intensivt med att godkänna praktikplatser. För att bli en av HYN godkänd praktikplats krävs att ett antal kriterier är uppfyllda. Ett krav som tillkommit är att praktikplatsen/företaget ska vara bunden till branschens kollektivavtal där bland annat anställnings- och arbetsvillkor regleras.

Seminarieplatser och datum:
15 mars   Bollerups Naturbruksgymnasium
21 mars   Nuntorps Naturbruksgymnasium
22 mars   Tenhults Naturbruksgymnasium
25 april    Wången
29 april    Ridskolan Strömsholm

För mer information:
Stefan Johanson, VD HNS
Telefon: 08-627 21 85
E-post: stefan.johanson@nshorse.se

Lars Bäckman, Kanslichef HYN
Mobil: 070-893 75 06
E-post: lars.backman@hyn.se

 

Fakta om HYN
Hästnäringens Yrkesnämnd, HYN, är en samarbetsorganisation som företräder arbetslivet inom svensk hästsektor. Nämnden ska hjälpa hästbranschen i frågor rörande: Arbetet med att fastställa yrkeskompetens, yrkesprov och yrkesstatus. Kvalitetsutveckling i gymnasial och annan utbildning med hästinriktning. Godkännande och förmedling av praktikplatser. Kontakter med arbetsmarknads- och utbildningsmyndigheter. HYN´s organisation består av företrädare för arbetsmarknadens parter samt representanter för hästsektorns organisationer. 

Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS, är ett samverkansorgan inom svensk hästsektor. Speciellt intresse ägnas åt utbildning och avel och uppfödning. HNS har det övergripande ekonomiska och
organisatoriska ansvaret för Hästnäringens Riksanläggningar Flyinge, Strömsholm och Wången. Andra verksamhetsområden är gemensamma frågor samt forskning och utveckling via Stiftelsen Hästforskning. HNS, Hästsportens Hus, 161 89 Stockholm, www.nshorse.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy