Skip to main content

Sommarhälsning från projektet Framtidsspaning signerad Hästnäringens Ungdomssatsning

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2012 07:00 CEST

Halva året har gått och det har blivit dags att berätta vad som har hänt och vad som händer härnäst inom hästnäringens Framtidsspaning. Under rubriken relaterade dokument nedan kan du även ladda ner vår rykande färska nulägesnalys.

Har vi rätt tempo för omvärlden? Den frågan ställde sig Hästnäringens Ungdomssatsning (HUS) och samarbetsorganisationerna Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, Svensk Galopp, Svensk Travsport, Svenska Islandhästförbundet, Svenska Hästavelsförbundet och Svenska Ridsportförbundet hösten/vintern 2011 vid tio framtidsspaningar från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Närmare 560 personer i åldrarna 13-73 år deltog. Genom anteckningar, grupparbeten, individuella utvärderingar, personliga möten och samtal har en nulägesanalys satts samman. Den är omfattande, bitvis spretig, rätt komplex och tar främst fasta på organisationernas gemensamma utmaningar. Där finns samtidigt mängder av goda exempel, kloka kommentarer och erfarenheter som mycket väl kan fungera som ett värdefullt stöd och inspiration i vårt fortsatta framtids- och utvecklingsarbete. När tillfälle ges - ta dig gärna tid och läs analysen i sin helhet.

I nulägesanalysen finns tre slutsatser (sid 40-41) som sammanfattar vad projektgruppen anser generellt ha betydelse för hästnäringens framtid när det gäller spaningarnas två huvudfrågor: ökad rekrytering och reellt ungdomsinflytande. Under våren har projektgruppen tillsammans med organisationernas styrelser processat nulägesanalysen och prioriterat områden för respektive organisation att arbeta vidare med. Inom ramen för projektet pågår ett stort utvecklingsarbete inom organisationerna för att möta framtidens krav, samt för att förbättra ungdomarnas inflytande och ta nya grepp för att bibehålla och kanske till och med öka rekryteringen till hästnäringen. I projektet finns resurser reserverade för att de prioriterade utmaningarna ska kunna gå från ”vad” till ”hur” genom 1. Ekonomiskt stöd 2. Stöd till projektledarna i det fortsatta arbetet.

Dessutom har respektive organisation utsett en Framtidsambassdör i styrelsen med uppdrag att hålla ett vakande öka på framidsfrågorna och vara ett stöd för projektledningen.

Från ord till handling – satsning på unga ledartalanger 
HUS tar sats framåt och går från ord till handling. Under 2012 drivs även projektet Framtidsspanarna där hästnäringen satsar, synliggör och utbildar 14 ledartalanger. Under året kommer Framtidsspanarna att rustas för att kunna ta plats som organisations-ledare. Spanarna har identifierats av näringens organisationer som framtida ledare, alla är under 26 år. Under året kommer spanarna att vid ett antal träffar få relevant utbildning, lära sig mer om hästnäringen och framförallt få stöd för personlig utveckling och möjlighet till praktiska övningar för att klara framtida ledaruppdrag.

Hästnära jobb - ett annat framtidsprojekt
Ett direkt resultat från arbetet med Framidsspaningen är Arbetsförmedlingens nya satsning på arbetsmarknadsutbildningen Hästnära jobb. I programmet som projektleds av Svensk Travsport ingår åtta unga kandidater som nyligen invandrat till Sverige. Syftet med projektet är att utveckla en ny arbetsmodell för hästnäringen med målsättningen att skapa attraktivare arbetsplatser, möta nya målgrupper samt bidra till fler arbetstillfällen, allt utifrån näringens behov. Utbildningen, inklusive praktikperioden, beräknas vara klar i slutet av sommaren och då är förhoppningen att deltagarna kan gå vidare till anställning. Arbetsförmedlingen står för utbildningskostnaderna, Svensk Travsport som driver projektet har fått sin projektledartjänst finansierad genom HUS. Hästnära jobb - ett annat framtidsprojekt inom HUS Har du frågor eller funderingar, hör av dig till oss!

Fakta om Hästnäringens Ungdomssatsning (HUS)
HUS finansieras via Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) genom totalisatoravtalet mellan staten och trav-/galoppsporten. Av HNS ekonomiska medel har fem miljoner kronor öronmärkts för ungdomsprojekt inom ridsport, trav, galopp, avel, islands- och brukshästar 2012.

För ytterligare information:
Anahita Arai, verksamhetssamordnare HNS
E-post: anahita.arai@nshorse.se                                       
Mobil: 070-527 20 12         

Jessica Ortiz Bergström, HUS-samordnare
E-post: jessica.bergstrom@travsport.se
Besök oss även på: www.nshorse.se

Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS, är ett samverkansorgan inom svensk hästsektor. Speciellt intresse ägnas åt utbildning och avel och uppfödning. HNS har det övergripande ekonomiska och organisatoriska ansvaret för Hästnäringens Riksanläggningar Flyinge, Strömsholm och Wången. Andra verksamhetsområden är gemensamma hästpolitiska frågor samt forskning och utveckling via Stiftelsen Hästforskning. HNS, Hästsportens Hus, 161 89 Stockholm, www.nshorse.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy