Skip to main content

Starkt intresse för hästnäringen i Västra Götaland

Pressmeddelande   •   Apr 09, 2009 11:42 CEST

I boken Hästen i kommunen - betyder mer än du tror konstateras att hästen under senaste 20-30 åren fått en allt mer betydande roll i samhället. Från att ha varit en del av det traditionella lantbruket är hästarna nu allt mer integrerade i det övriga samhället.

På bara 30 år har antalet hästar i Sverige ökat från 70000 till närmare 300000. Hästens comeback har gjort Sverige till det näst hästtätaste landet i Europa, med 31 hästar per 1000 invånare. Hästnäringen skapar en samhällsekonomisk total omsättning på ca 45 miljarder och genererar totalt omkring 28000 heltidsjobb om året.

Hästen och hästnäringen har vid sidan av de samhällsekonomiska siffrorna andra värden som inte alltid är så lätta att kvantifiera. Hästen bidrar även till en bättre folkhälsa och en meningsfull fritid för hundratusentals människor, framförallt unga flickor.

I Västra Götaland finns det idag cirka 33 000 hästar, vilket gör regionen till en av de mest hästtäta i Sverige. Totalt finns 3764 "hästföretag" i länet, där de mest framträdande verksamheterna återfinns inom ridskolor, travsport och avel.

- Västra Götaland med sina 49 kommuner är en region med en lång tradition inom hästnäringen. Med närheten till både storstaden och landsbygden finns det möjligheter för alla med ett hästintresse att vara aktiv, säger Vanja Sandgren, Hästcentrum/SLU i Skara.

På Hästcentrum, som är en mötesplats för hästfrågor i Västra Götaland samlas kunskap inom näringen. Genom forskning och utbildning arbetar bland annat Hästcentrum/SLU för att höja kompetensen i regionen. Exempel på detta är webbutbildningar, studieresor, informationsdagar och kurser. Dessutom genomför Hästcentrum årligen seminarier och workshops i samband med EuroHorse i Göteborg.

- Vår målsättning är att fler ska satsa på att utveckla sin verksamhet inom hästnäringen. Genom att arbeta aktivt för att visa vad kommunerna kan göra för att underlätta för de som vill bo och verka med häst i den egna kommunen, hoppas vi uppnå en win-win situation. Med kunskap om vad hästnäringen bidrar med tror vi att hästen fortsatt kommer att spela en viktig roll i samhället, avslutar Vanja Sandgren.

(Se faktablad för mer information om boken Hästen i kommunen - betyder mer än du tror)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Johanson, VD HNS
Tel: 08-627 2185
E-post: stefan.johanson@nshorse.se

Vanja Sandgren, Hästcentrum/SLU i Skara
Tel: 0511-671 55
E-post: vanja.sandgren@adm.slu.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.