Skip to main content

Stort intresse för hästutbildningar

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2013 09:54 CEST

Höstterminen startar snart upp på Flyinge, Strömsholm och Wången. Antalet studenter på hästutbildningarna är fler än på många år. Hippologprogrammet och de många yrkesutbildningarna har helt fulla kurser. Intresset att utbilda sig inom hästnäringen är på topp.

Till hösten har hippologprogrammet och yrkesutbildningarna på Riksanläggningarna Flyinge, Strömsholm och Wången helt fulla kurser. Söktrycket till hästutbildningarna har varit mycket bra. En av de studenter som börjar på hippologprogrammet nu till hösten på Flyinge i Skåne är Frida Sandgren:
– Anledningen att jag sökte till hippologen är först och främst för att det är hästar jag vill jobba med. Jag tror utbildningen kommer att ge mig stor kunskap om hästar som jag kommer ha nytta av när jag senare kommer ut i arbetslivet, säger Frida.
– Det känns bra att intresset för hästutbildningar generellt är så stort. Ett av våra prioriterade arbetsområden på Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) är utveckla Hästnäringens Riksanläggningar och samtidigt förse näringen med bra och relevanta utbildningar. Jag tolkar det höga söktrycket till utbildningarna på Flyinge Strömsholm och Wången som om vi har lyckats med detta arbete, säger Stefan Johanson, VD på HNS.

Utvecklingsarbetet inom hippologutbildningen sker i samverkan mellan HNS som delfinansiär, Hästnäringens Riksanläggningar som utbildningsarrangör, Sveriges Lantbruksuniversitet som huvudman och de olika sportförbunden Svensk Travsport, Svenska Ridsportförbundet och Svenska Islandshästförbundet. Flyinge, Strömsholm och Wången är det enda utbildningsanläggningarna i Sverige som kan erbjuda universitetsutbildning med hästinriktning. Den treåriga hippologutbildningen har 40 utbildningsplatser per år. Platserna fördelas mellan rid-, trav och islandshästinriktning. Ridinriktningen är förlagd till Flyinge och Strömsholm, medan trav- och islandshäst ges på Wången.
– HNS har under att antal år arbetat med att utveckla hippologprogrammet och aktivt medverkat till att Riksanläggningarna har kunnat starta yrkesutbildningar för hovslagare, beridare, unghästutbildare och brukskuskar. Inte minst har vi möjliggjort denna satsning genom att medfinansiera utbildningarna. För oss är det givetvis glädjande att anläggningarna nu slår upp dörrarna med till och med fler sökande studenter än det finns platser, säger Kees de Jong affärsområdeschef för riksanläggningarna inom HNS.

Roligt att arbeta i medvind
Som ett led i arbetat att öka attraktionskraften och kompetensen på riksanläggningarna finansierar HNS även de adjungerade professorerna i ridkonst Kyra Kyrklund och Jan Jönsson på Flyinge och Strömsholm medan Wången har travmentorer såsom Stig H Johansson. Hippologutbildningen ger riksanläggningarna möjligheter att ha kompetent och välutbildad personal något som spiller över på hela verksamheten.
– Det är självklart en härlig känsla att när höstterminen startar ha fulla utbildningar. Fullt intag på hippologprogrammet samt på våra yrkeshögskoleutbildningar som hovslagar-, unghäst- och beridarutbildningen, skapar en mycket bra miljö för alla som studerar eller arbetar på Flyinge, säger Niclas Erwall, utbildningschef på Flyinge.
Även Strömsholms har fulla utbildningar.
– På Strömsholm har vi utbildningarna fullbelagda och så även våra yrkesutbildningar till hovslagare och kusk. Vi kan även stoltsera med ett fullt gymnasieprogram trots vikande kullar, säger Becky Evensen, utbildningschef på Strömsholm.
– Vi vet att många av de som utbildar sig på Riksanläggningarna går raka vägen ut i arbetslivet, som egenföretagare eller anställda. Jag tror att många ungdomar vet om detta och självklart söker sig till utbildningar hos oss, säger Kees de Jong.

Vad förväntar du dig av hippologutbildningen?
– Jag förväntar mig tre härliga år, fyllda med hästar, människor som brinner för samma sak som jag själv, och att vara runt kunniga människor som varje dag kan lära mig något nytt om hästar. Efter studierna vill jag jobba som stallchef eller med att utbilda hästar antingen i Sverige eller utomlands. Som det känns nu i alla fall, säger blivande hippologen Frida Sandgren.

Fakta om Hästnäringens Riksanläggningar:
HNS, som är en part i att utveckla riksanläggningarna, Flyinge, Strömsholm och Wången, arbetar även för att säkerställa att utbildningarna är anpassade för den nutida och framtida hästnäringen. De utbildningar som erbjuds ska vara attraktiva för såväl näringen som av de som är målgruppen att söka till utbildningarna. Hippologutbildningen finansieras till lika delar av HNS och Sveriges Lantbruksuniversitet medan övriga yrkeshögskoleutbildningarna ges tack vare en samfinansiering mellan Yrkeshögskolemyndigheten och HNS. Totalt anslår HNS drygt 36 miljoner kronor i direkta anslag för utbildningar. Därutöver anslår HNS årligen knappt 12 miljoner kronor för att stimulera andra former av utbildnings- och utvecklingsinsatser, bl.a. genom ungdomssatsningen och olika utvecklingsprojekt.

För ytterligare information:
Stefan Johanson, VD HNS
E-post: stefan.johanson@nshorse.se
Mobil: 070-527 21 85   

Kees de Jong, affärsområdeschef
E-post: kees.dejong@nshorse.se
Mobil: 070-527 2073  

Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS,är ett samverkansorgan inom svensk hästsektor. Speciellt intresse ägnas åt utbildning och avel och uppfödning. HNS har det övergripande ekonomiska och organisatoriska ansvaret för Hästnäringens Riksanläggningar Flyinge, Strömsholm och Wången. Andra verksamhetsområden är gemensamma frågor samt forskning och utveckling via Stiftelsen Hästforskning. HNS, Hästsportens Hus, 161 89 Stockholm, www.nshorse.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera