Skip to main content

Sverige sätter hästen på EU:s karta

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2010 09:44 CET

Nya ekonomiska siffror över hästnäringens betydelse inom EU visar att näringen ger 400 000 heltidsjobb och generar en omsättning på mer än 100 miljarder euro.  På ett seminarium i Bryssel idag visar hästnäringen hur den vill medverka till att lyfta EU:s jordbruks- och tillväxtpolitik.

Idag arrangerar Europeiska Hästnätverket ett seminarium i Bryssel om hästnäringens ekonomiska betydelse. 
– Vi vill synliggöra hästnäringens ekonomiska och sociala betydelse i Europa. Samtidigt vill vi ställa den kompetens som finns i vårt nätverk till förfogande för att skapa fortsatt tillväxt, säger Stefan Johanson, VD Hästnäringens Nationella Stiftelse och en av arrangörerna av seminariet.
Initiativet till det Europeiska Hästnätverket väcktes under det svenska EU-ordförandeskapet när den svenska hästnäringen arrangerade en stor EU-konferens i Uppsala.
– Så svensk hästnäring ligger i högsta grad bakom försöken att nu stärka den europeiska hästsektorns positioner, avslutar Stefan Johanson.
En av talarna på seminariet i Bryssel är Solvallas chef Tore Fyrand som ska prata om hästsportens betydelse i Norden.

Europeisk hästnäring i siffror enligt den rapport som redovisas på seminariet;

  • Mer än 100 miljarder euro i total samhällsekonomisk påverkan
  • 400 000 heltidsjobb
  • 6 miljoner hästar
  • 6 miljoner hektar betesmark

Fler siffror finns i en sammanfattning på engelska på www.nshorse.se

Fakta om det europeiska hästnätverket
Det Europeiska Hästnätverket bilades under EU-konferensen Equus 2009 som ägde rum i Uppsala. HNS har haft ordförandeskapet i nätverket sedan starten. Idag ingår 13 organisationer. Målsättningen med nätverket är att få fler såväl stora som små organisationer att ansluta sig till nätverket och tillsammans arbeta för att stärka hästens och hästnäringens roll i samhället och EU. Mer information finns på www.europeanhorsenetwork.eu

För ytterligare information:
Stefan Johanson, VD Hästnäringens Nationella Stiftelse
Mobil: 070-527 21 85
Tel: 08-627 21 85
E-post: stefan.johanson@nshorse.se

Anahita Arai, verksamhetssamordnare HNS 
Tel: 08-627 20 12
Mobil: 070-527 20 12
E-post: anahita.arai@nshorse.se

Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS, är ett samverkansorgan inom svensk hästsektor. Speciellt intresse ägnas åt utbildning och avel och uppfödning. HNS har det övergripande ekonomiska och organisatoriska ansvaret för Hästnäringens Riksanläggningar Flyinge, Strömsholm och Wången, som är utvecklingsmotorer för svensk hästnäring. Andra verksamhetsområden är gemensamma hästpolitiska frågor samt forskning och utveckling via Stiftelsen Hästforskning. Vidare bedrivs hästsjukvård inom det helägda dotterbolaget ATG Hästklinikerna AB. HNS, Hästsportens Hus, 161 89 Stockholm, www.nshorse.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera