Skip to main content

Hagainitiativet lanserar klimatbokslut 2013

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2014 08:00 CEST

Idag lanserar Hagainitiativet klimatbokslut 2013, det fjärde klimatbokslutet i ordningen. Hagainitiativets företag har som mål att minska sin klimatpåverkan med minst 40 % till 2020. En slutsats företagen drar är att redovisning av klimatpåverkan på sikt leder till minskade utsläpp, vilket klimatbokslut 2013 är ett bevis på.

Hagainitiativets vision är ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan och genom att visa att ambitiösa klimatstrategier ger affärsmässiga fördelar och ökad lönsamhet kan företag inspireras att minska sina utsläpp. Ett första steg i rätt riktning är att veta vart man står idag genom att beräkna sin klimatpåverkan, vilket sedan kan ligga till grund för en klimatstrategi att minska sina utsläpp över tid. 

- Att beräkna sin klimatpåverkan är centralt för att lyckas med att minska sina utsläpp. Lantmännen minskade sin klimatpåverkan för den svenska verksamheten med 29 % från 2012 till 2013 genom att konvertera eldningsolja till bioolja, arbeta med energieffektivisering på en mängd olika anläggningar och genom att ställa klimatkrav på den energi vi köper in. Företag som klimatredovisar har större möjlighet att minska sin klimatpåverkan än de som inte gör det, säger Claes Johansson, hållbarhetschef Lantmännen.

För varje år strävar Hagainitiativet efter att bli mer transparent och enhetliga i sin rapportering. Nytt för i år är att företagens klimatredovisning kopplas ihop med exempel på lönsamma klimatåtgärder med siffror på utsläppsreduktioner och kostnadsbesparingar.

- Vi är övertygade om att nyckeln för att få med sig hela näringslivet på resan hänger på att vi lyckas synliggöra hur ambitiösa klimatåtgärder bidrar till ökad lönsamhet. Vi hoppas i framtiden se fler företag som gör klimatbokslut och vi utmanar resten av näringslivet att lyfta fram goda exempel som leder till minskade utsläpp och ökad lönsamhet, säger Nina Ekelund, programdirektör för Hagainitiativet.

Läs hela klimatbokslut 2013 här


För mer information, kontakta:

Claes Johansson, hållbarhetschef Lantmännen, tfn 070- 328 97 92
Nina Ekelund, programdirektör för Hagainitiativet, tfn 073-502 24 64

Hagainitiativet består av företag från olika branscher som verkar för ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan. I nätverket ingår Axfood, Coca-Cola Enterprises Sverige, Green Cargo, Folksam, Fortum Värme, HKScan Sweden, JM, Lantmännen, Löfbergs, McDonald’s, Stena Recycling, Statoil Fuel & Retail, Sveaskog och Vasakronan


Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera