Skip to main content

Hagainitiativets remissvar på Naturvårdsverkets Färdplan 2050: Klimatpolitik med högre ambitioner

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2013 10:26 CET

För att klara den klimatutmaning vi står inför och vara ett föredöme i världen uppmuntrar Hagainitiativet regeringen till att sätta utmanande klimatmål. Visionen, framförallt kring förnybar energi, behöver bli tydligare och klimatpolitiken måste genomsyra alla politikområden.

-  Vi är övertygade om att klimatarbetet är lönsamt för våra företag. Tydligare ekonomiska styrmedel skulle göra det än mer lönsamt och påskynda klimatarbetet inom både företag, offentlig sektor och hushåll, säger Åsa Domeij, chef miljö och sociala frågor på Axfood.

Hagainitiativet har i sitt remissvar på Naturvårdsverkets underlag till Färdplan 2050 lämnat tre övergripande synpunkter för en tydligare och mer ambitiös klimatpolitik.

  1. Det behövs en mer utmanande vision kring förnybar energi:

Färdplanen presenterar en långsiktig vision till 2050 som är försiktig. Den kunde vara betydligt mer visionär. Framförallt skulle Naturvårdsverket kunna lyfta fram en viktig huvudåtgärd, nämligen införandet och användandet av mer förnybar energi.

  1. Klimatmål i närtid som utmanar och ger resultat:

För att uppnå visionen till 2050 måste den brytas ned i delmål i närtid, något som saknas idag. Beslutat 2020-mål vad gäller målet om förnybar energi i transportsektorn verkar nås redan under 2012, åtta år före måldatum, för att ge ett exempel. Ambitionen till 2020 måste höjas redan nu om vi menar allvar med framtida mål 2030 och 2050.  Vi behöver högre delmål i närtid för att inte tappa styrfart. Som målen är formulerade idag är de inte tillräckligt utmanande.

3.  Klimatpolitiken måste genomsyra alla politikområden:

Klimatpolitiken måste genomsyra övrig politik och det behövs tydliga förslag för hur detta ska gå till. Dessa förslag saknas i nuläget. Om visionen är att nå klimatneutralitet bör styrmedel utformas i samtliga sektorer enligt detta mål. Sådana styrmedel främjar användandet av den mest klimateffektiva energi som finns tillgänglig på marknaden.

 Hagainitiativets remissvar har lämnats till referensgruppen och miljöminister Lena Ek.

För mer information, kontakta:

Nina Ekelund, Programdirektör för Hagainitiativet, tfn 0735-022464
Mejl: nina.ekelund@hagainitiativet.se

Åsa Domeij, chef miljö och socialt ansvar på Axfood, tfn 073-077 43 07
Mejl: asa.domeij@axfood.se


Hagainitiativet består av företag från olika branscher som verkar för ett lönsamt näringsliv med minimal klimatpåverkan. I nätverket ingår Axfood, Coca-Cola Enterprises Sverige, Fortum Värme, HKScan Sweden, JM, Lantmännen, Löfbergs, McDonald’s Sverige, Procter & Gamble Sverige,   Statoil Fuel&Retail Sverige, Stena Recycling samt Vasakronan. 

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy