Skip to main content

Vi säkrar Sundbron för dig

Nyhet   •   Feb 05, 2019 15:16 CET

Hängbron över Värmullssundet, i folkmun känd som Sundbron, har fått en liten förändring

Sundbron har länge varit stängd för motortrafik och tyngre fordon, dock förekommer det ändå att motorcyklar, skotrar och terrängfordon tar sig förbi de fysiska hindren som finns idag. Vi har därmed gjort åtgärder i syfte att begränsa framkomligheten och säkerställa att enbart gång- och cykeltrafikanter kan passera över bron.

Spickbildningar
Vid en besiktning av bron upptäcktes sprickbildningar som även lättare fordon riskerar att förvärra genom de vibrationer som uppstår när man kör över bron. Det betyder att det kan innebära en risk för skada att färdas över bron på annat sätt än genom att gå eller cykla.

Fysiska hinder
För att bron ska vara säker för gång- och cykeltrafik behöver vi säkerställa att inga andra fordon kan ta sig förbi. Vi har därför placerat ytterligare fysiska hinder vid brofästena för att begränsa framkomligheten för annat än gång- och cykeltrafikanter.

Skadorna och de begränsningar som utförts på bron innebär även att vi inte längre kommer att halkbekämpa eller utföra vinterväghållning av bron.

Har du frågor?

Hör gärna av dig till Sveneric Strandberg, arbetsledare gatuenheten, 070-331 35 56 eller svenerik.strandberg@hagfors.se