This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

HIT Steel to concrete connection

Dokument -

HIT Steel to concrete connection

Steel balconies, steel canopies or solar shading systems are generally connected to reinforced concrete components. Because of the high thermal conductivity of steel, an efficient thermal separation in the connection is essential to prevent thermal bridges as these cause higher energy consumption.
  • Licens: All rights reserved
  • Filformat: .pdf
Ladda ner

Ämnen


HALFEN är ett av de ledande internationella företagen inom följande områden:


  • Förankringssystem

  • Armeringssystem

  • Montagesystem

  • Fasadinfästning

  • Transportankarsystem

  • Dragstångsystem

Vi erbjuder våra kunder över 20 000 produkter och tillhandahåller tekniska lösningar för applikationer inom bygg- och industriprojekt. Arkitekter och ingenjörer utnyttjar våra produkter och vår tekniska programvara i sina projekt. Byggföretag, elementfabriker och distributörer/återförsäljare använder vårt breda produktsortiment i husbyggnation och alla typer av anläggningsprojekt. Med lång erfarenhet och gedigen branschkunskap erbjuder vi professionell rådgivning och teknisk support till föreskrivare och tillverkare. Vår roll är att lyssna, assistera och snabbt vara startberedda genom våra kunders byggprocesser - från planeringsstadiet ända fram till färdig konstruktion. Att vi dessutom kan erbjuda genomtänkt logistik och stor leveranspotential ger oss extra försprång i vår service. 

Presskontakt