This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Halfen jobbar med BIM för en optimerad och smidig byggprocess

Nyhet -

Halfen jobbar med BIM för en optimerad och smidig byggprocess

PÅ Halfen har vi genomfört många projekt genom att använda BIM systemet. Dundee V&A museum med sin spektakulära fasad är ett lyckat BIM projekt där Halfen levererat Halfenskenor HTC-CE.

Halfen tillhandahåller 3D-modeller av standardiserade produkter för olika (CAD-) ritprogram. Dessa modeller kan laddas ned via olika bibliotek.

Tekla Warehouse: Ett gratis molnbaserat bibliotek med BIM-objekt för arkitekter och leverantörer. Aktuella 3D-komponenter (Tekla) för HALFEN:s produkter finns tillgängliga för gratis nedladdning från detta bibliotek. Både geometrin och den tillgängliga informationen kan användas direkt i en BIM-miljö vilket leder till stora tidsbesparingar.

HALFEN PARTcommunity: Vi har i samarbete med CADENAS utvecklat en hemsida för PARTcommunity för att göra CAD-bibliotek från HALFEN tillgängliga för en mängd användare. Dessa bibliotek innehåller ett flertal 2D- och 3D-ritningar av olika HALFEN-produkter. Ritningarna kan laddas ned och integreras direkt i en CAD-ritning.

Ämnen

Taggar


HALFEN är ett av de ledande internationella företagen inom följande områden:


  • Förankringssystem

  • Armeringssystem

  • Montagesystem

  • Fasadinfästning

  • Transportankarsystem

  • Dragstångsystem

Vi erbjuder våra kunder över 20 000 produkter och tillhandahåller tekniska lösningar för applikationer inom bygg- och industriprojekt. Arkitekter och ingenjörer utnyttjar våra produkter och vår tekniska programvara i sina projekt. Byggföretag, elementfabriker och distributörer/återförsäljare använder vårt breda produktsortiment i husbyggnation och alla typer av anläggningsprojekt. Med lång erfarenhet och gedigen branschkunskap erbjuder vi professionell rådgivning och teknisk support till föreskrivare och tillverkare. Vår roll är att lyssna, assistera och snabbt vara startberedda genom våra kunders byggprocesser - från planeringsstadiet ända fram till färdig konstruktion. Att vi dessutom kan erbjuda genomtänkt logistik och stor leveranspotential ger oss extra försprång i vår service. 

Relaterat material