Skip to main content

​Grön infrastruktur fyller Vattendagarna i Halmstad

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2017 07:31 CET

Vattenmiljöer står i fokus under Vattendagarna.

Den 14 november kommer några av Sveriges mest framstående experter inom vattenmiljö till Halmstad när Vattendagarna arrangeras på Halmstads Teater. På programmet står även studiebesök i pågående projekt i Suseån och Trönningeån.

Kongressen arrangeras av Svenska Föreningen för Limnologi i samverkan med Halmstads kommun, Länsstyrelsen i Halland, Hushållningssällskapet i Halland och Högskolan i Halmstad och pågår mellan 14-16 november. Totalt har Vattendagarna runt 200 deltagare.

Temat för kongressen är hållbara vatten och hur vi kan skapa en grön infrastruktur med bevarad biologisk mångfald.

- Länsstyrelsen ser fram emot att välkomna Vattendagarna till Halland. Kunskapsspridning inom vattenområdet är en nyckelfaktor för att vi ska kunna möta de utmaningar som finns och de möjligheter som hållbara vatten innebär, säger Karin Valtinat, Naturvårdsenheten Länsstyrelsen i Halland.

En av programpunkterna är en exkursion till Getinge och Suseån, som drabbats av flera stora översvämningar. Där har åtgärder vidtagits som både gynnar människor och natur.

- I Getinge har det byggts vallar och dagvattendammar samtidigt som ett tätortsnära våtmarksområde har skapats. Projektet är ett bra exempel på när flera intressen samverkat och gått hand i hand, säger Marie-Helene Bergstrand, kommunekolog på Halmstads kommun.

Läs mer:
limnologerna.org
lansstyrelsen.se/Halland

För mer information, kontakta:

Marie-Helene Bergstrand, kommunekolog Halmstads kommun
Tel: 072-587 69 63
E-post: marie-helene.bergstrand@halmstad.se

Karin Valtinat, Naturvårdsenheten Länsstyrelsen i Halland
Tel: 010-2243215
E-post: karin.valtinat@lansstyrelsen.se

Linda Hellring, Projektledare, Halmstad Convention Bureau
Tel: 0706 - 65 25 71
E-post: linda.hellring@halmstad.se

Halmstad Convention Bureau arbetar, tillsammans med lokala värdar, långsiktigt och kostnadsfritt för att rekrytera fler evenemang och möten till vår destination.

Destination Halmstad ska skapa tillväxt och stärka destinationens varumärke genom att, tillsammans med näringslivet och andra intressenter, aktivt verka för utvecklingen av Halmstad som besöks-, mötes-, och evenemangsstad.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy