Skip to main content

Unga forskare från Handelshögskolan invalda i Sveriges Unga Akademi

Nyhet   •   Maj 31, 2016 17:16 CEST

Anna Dreber Almenberg, Docent vid the Department of Economics och Karl Wennberg, Professor vid the Department of Management välkomnades som några av Sveriges mest framstående yngre forskare in i Sveriges Unga Akademi på akademins 5-årsdag.

Sveriges unga akademi är ett oberoende, tvärvetenskapligt forum för några av de mest framstående unga forskarna i Sverige inom alla ämnesområden. Akademin bildades 27 maj 2011 på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien. Ledamöterna väljs in på excellens och uttalat engagemang för forskning

Anna Dreber Almenberg forskar inom beteendeekonomi, ofta tvärvetenskapligt och i samarbete med forskare inom bland annat psykologi, antropologi, endokrinologi och matematisk biologi. Med hjälp av ekonomiska experiment, där deltagare fattar beslut med monetära konsekvenser, undersöker de till exempel varför vissa individer är mer risktagande eller altruistiska än andra, och hur dessa beteenden påverkas av hormoner och normer. Anna studerar även samarbete, med hjälp av den tankeram som i spelteori kallas för ”fångarnas dilemma”, för att förstå hur samarbete uppstår och vilka strategier som faktiskt används i situationer där de spelteoretiska slutsatserna är oklara.

Dessutom forskar hon om replikationsstudier med syfte att granska om publicerade forskningsresultat är tillförlitliga. Tillsammans med andra forskare genomförs replikationsstudier och undersöker om det går att förutse vilka resultat som går att replikera, bland annat genom att låta forskare slå vad på en prognosmarknad där deltagare använder riktiga pengar, och vi studerar hur sannolikt det är att hypoteser som testas inom olika forskningsfält är sanna.

Karl Wennbergs forskning fokuserar på entreprenörskap och organisationsdynamik. Han har i ett stort antal skrifter studerat uppkomsten, utvecklingen, och avvecklingen av nya företag – främst kunskapsintensiva teknikföretag – samt hur de påverkar branschen och regionen de verkar inom. Han är också intresserad av relationen mellan organisationsdynamik och ekonomisk tillväxt, samt universitetens potentiella roll för kommersialisering av innovationer.

Nuvarande forskningsprojekt fokuserar på kulturell och demografisk mångfald i både nystartade och etablerade företag, gruppdynamik i nya företags utveckling, samt makroorienterade analyser av entreprenörskap och ekonomisk ojämlikhet.

Trots den ganska applicerade forskning Karl Wennberg själv mestadels bedriver är han en förespråkare för vikten av oberoende grundforskning.

För mer information kontakta:

Anna Dreber Almenberg
Anna.Dreber@hhs.se
Mobil: 0733480438

eller 

Karl Wennberg
Karl.Wennberg@hhs.se
Mobil: 
0705105366

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.