Skip to main content

Carl Bennet tilldelas SSE Research Award 2013

Pressmeddelande   •   Dec 06, 2013 10:19 CET

Carl Bennet tilldelades den 28 november SSE Research Award 2013 för sina insatser för forskningen vid Handelshögskolan i Stockholm.

Carl Bennet har med stort personligt engagemang såväl idémässigt som finansiellt stöttat forskningen vid svenska universitet och högskolor, inte minst vid Handelshögskolan i Stockholm. Han är en tongivande företrädare för den öppenhet som svenskt näringsliv visar gentemot forskare och forskning.

SSE Research Award är ett årligt pris som instiftades 1992 för att uppmärksamma personer som på ett aktivt och påtagligt sätt bidragit till att skapa gynnsamma förutsättningar för forskningen och forskarna vid Handelshögskolan i Stockholm (Stockholm School of Economics, SSE).

Denna sorts långsiktiga engagemang från representanter inom såväl näringslivet som den offentliga sektorn är avgörande för att Handelshögskolans forskning ska fortsätta vara framgångsrik.

En del i priset är att pristagaren tillägnas en bok som författas av forskare vid eller med anknytning till Handelshögskolan. Årets bok heter Det mogna tjänstesamhällets förnyelse. Affärsmodeller, organisering och affärsrelationer och handlar om det svenska tjänstesamhällets utveckling och förändring.

För ytterligare information, kontakta:
Professor Johnny Lind, styrelseordförande, Stiftelsen Stockholm School of Economics Institute for Research.
Tel. 08-736 93 17 alt. mobil. 072-736 04 51 alt.
E-post: johnny.lind@hhs.se

Handelshögskolan i Stockholm (Stockholm School of Economics, SSE) är en av de ledande handelshögskolorna i Europa. Handelshögskolan har en stark internationell position med representation i Lettland och Ryssland och erbjuder kandidat, master- och MBA-program, liksom forskarutbildning och executive education. Dessutom bedrivs världsledande forskning inom områden som national-, finansiell- och företagsekonomi. Handelshögskolan är certifierad av EQUIS (European Quality Improvement System), som garanterar att undervisning såväl som forskning håller högsta internationella klass, och är också Sveriges representant i CEMS (The Global Alliance in Management Education).


Stockholm School of Economics . Sveavägen 65 . Box 6501. SE-113 83 Stockholm .  Sweden . Phone +46 8 736 90 00 . www.hhs.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera