Skip to main content

Examinerade från Handelshögskolan arbetar i hög grad utomlands

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2004 18:00 CEST

25 procent av Handelshögskolans studenter tackar ja till sitt första arbete utomlands. 62 procent har ett arbete redan på examensdagen. Tre månader efter examen ökar siffran till 81 procent.

I dagarna presenteras Handelshögskolans i Stockholm (HHS) ”Placement Report 2004”. Den kartlägger etableringen på arbetsmarknaden bland de studenter som tog ut sin civilekonomexamen 2003. Den största skillnaden jämfört med tidigare år är den markanta ökningen av utlandsarbetande bland HHS-examinerade.

- Att utlandsetableringen ökat med åtta procentenheter jämfört med 17 procent bland examinerade 2002, är anmärkningsvärt, säger Lars Bergman, Handelshögskolans rektor. Det visar att våra studenter har gott anseende internationellt och kanske framförallt att en examen från Handelshögskolan är internationellt gångbar, fortsätter han.

Fredagen den 15 oktober 2004, presenterade Högskoleverket siffror för etableringen på arbetsmarknaden bland examinerade 1999/2000 resp. 2000/2001. Enligt denna rapport hade 76 procent av HHS-examinerade (2000/2001) etablerat sig på den svenska arbetsmarknaden. Rapporten redovisade inte några utlandsetableringar.

HHS:s Placement Report över examinerade 2001 visade att hela 95 procent av de examinerade hade tackat ja till sitt första arbete tre månader efter examen. 30 procent av de examinerade flyttade utomlands för sitt första arbete.

- År 2001 präglades av en stark konjunkturnedgång i Sverige, vilket kan förklara den stora utlandsetableringen då, säger Lars Bergman. Därefter har det varit ett par tuffa år på arbetsmarknaden, men nu märks ett trendbrott. I fjol hade 60 procent tackat ja till sitt första arbete innan examen, i år har den siffran ökat till 62 procent. Förändringen är ett tydligt tecken på att arbetsmarknaden ser ljusare ut för civilekonomerna, avslutar Bergman.


För ytterligare information, kontakta:

Lars Bergman tel: 08-736 9012, e-post: lars.bergman@hhs.se
Rektor, professor

Karl-Olof Hammarkvist tel: 08-736 9543, e-post: karl-olof.hammarkvist@hhs.se
Grundutbildningschef, adj. professor

Cecilia Frietsch tel: 08-736 9328, e-post: cecilia.frietsch@hhs.se
Career Center-ansvarig, HHS

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy