Skip to main content

Företag behöver visa "giveashitability" enligt avhandling från Handelshögskolan i Stockholm

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2016 14:51 CEST

Det blir allt vanligare att företag skapar nya produkter och tjänster tillsammans med konsumenter. Det kan vara en lysande strategi om det finns anledning till samarbetet. Karina T. Liljedal kallar det ”giveashitability”. 

I avhandlingen ”Communicated Consumer Co-creation. Consumer Response to Consumer Co-creation in New Product and Service Development” undersöker Karina T. Liljedal hur konsumenter reagerar på företag som skapar nya produkter och tjänster tillsammans med sina konsumenter.

Samskapande, eller co-creation som det också heter, innebär att två eller fler parter skapar något av värde tillsammans. Det här sker ofta i samband med företags marknadsföring. Ett exempel är McDonalds’ kampanj My Burger, där konsumenter bjöds in att både bidra med idéer på nya hamburgare, och rösta på vilken av dessa de ville att McDonalds’ skulle erbjuda i sina restauranger.

- Oavsett om det gäller de konsumenter som själva är med att ta fram en ny produkt eller tjänst, eller om det gäller den stora majoriteten som inte själva deltar utan bara tar del av samskapandet via marknadsföringen, så bygger deras positiva reaktion på att det finns någon form av “giveashitability”, säger Karina T. Liljedal.

“Giveashitability” är ett uttryck som betyder att man ska kunna svara på frågan “Why should they give a shit?”. Det måste alltså finnas en bra anledning till varför konsumenterna ska samarbeta med företaget. Det kan variera brett, allt från att man upplever att man får en bättre tjänst eller produkt tillgänglig, till att det helt enkelt är en kul upplevelse att samskapa.

- Uttrycket “giveashitability” kommer från mitt tidigare arbete på en reklambyrå i London. Inför varje ny kampanj frågade vi oss varför målgruppen skulle “give a shit”. När jag började forska insåg jag att frågan har större betydelse vid samskapande än i traditionell reklam. I ett samskapande behöver ju konsumenten verkligen vara aktiv och bidra, och företaget behöver då kunna erbjuda dem en bra anledning till att de ska engagera sig.

Vid samskapande spelar “giveashitability” roll även för icke-deltagande konsumenter. När de ser reklam för olika samskapade produkter och tjänster bygger deras reaktion på huruvida de upplever att det finns någon mening med konsumenternas involvering. Man vill gärna se att konsumenterna som deltagit har bidragit med någon relevant kompetens och representerat antingen “vanliga” konsumenter eller någon form av expertis. Om detta inte är tydligt kan samskapandet framstå som meningslöst och till och med som något företag bara gör för att framstå i bättre dager.

För mer information, och exemplar av avhandlingen, vänligen kontakta:


Karina T. Liljedal, PhD
Center for Consumer Marketing
Handelshögskolan i Stockholm
Karina.Tondevold@hhs.se
+46 73 461 24 84

eller

Jonas Weschke
Communication and Marketing Manager
Handelshögskolan i Stockholm
Jonas.weschke@hhs.se
+46 70 555 81 69

Handelshögskolan i Stockholm (Stockholm School of Economics, SSE) är en av de ledande handelshögskolorna i Europa. Handelshögskolan har en stark internationell position med representation i Lettland och Ryssland och erbjuder kandidat, master- och MBA-program, liksom forskarutbildning och executive education. Dessutom bedrivs världsledande forskning inom områden som national-, finansiell- och företagsekonomi. Handelshögskolan är certifierad av EQUIS (European Quality Improvement System), som garanterar att undervisning såväl som forskning håller högsta internationella klass, och är också Sveriges representant i CEMS (The Global Alliance in Management Education).

Stockholm School of Economics . Sveavägen 65 . Box 6501. SE-113 83 Stockholm .  Sweden . Phone +46 8 736 90 00 . www.hhs.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy