Skip to main content

FORSKNING I FICKFORMAT PRESENTERAR AKTUELL FORSKNING FRÅN HANDELSHÖGSKOLAN I STOCKHOLM

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2008 08:40 CEST

Med början 2008 ger EFI vid Handelshögskolan i Stockholm ut den vetenskapliga skriftserien Forskning i Fickformat, i nära samarbete med revisionsföretaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Syftet är att sprida aktuell forskning om ekonomi och samhälle.

- För EFI är huvudsyftet med Forskning i Fickformat att stimulera dialogen mellan forskare och andra grupper i samhället. Vi tycker att det här är ett extremt roligt initiativ till att sprida våra forskningsresultat. Det är också ett nytt intressant sätt att samarbeta med viktiga partners utanför Handelshögskolan, säger Carin Holmquist, professor vid Handelshögskolan i Stockholm och ordförande för EFI.

- Jag är övertygad om att ett nära samarbete och ett starkt stöd från forskningsvärlden är av stor betydelse för att revisionsbranschen ska kunna möta framtida utmaningar, menar Göran Tidström, styrelseordförande Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.

Författarna är huvudsakligen nydisputerade forskare från Handelshögskolan i Stockholm. Forskning i Fickformat kommer ut fyra gånger om året, från och med 2008.

Titlarna för 2008 är:

Musikbranschens styrningsproblematik, av ek. dr. Linda Portnoff

Skriften handlar om ett av kulturbranschens mest påtagliga dilemman - att försöka styra såväl konstnärliga som ekonomiska värden samtidigt. Den tekniska utvecklingen och problematiken kring immateriella rättigheter bidrar till att villkoren för produktion och mönstren för konsumtion av musik är under omvandling. Portnoff är verksam som forskare och lärare vid sektionen för Redovisning och Finansiering inom EFI vid Handelshögskolan i Stockholm.

Möt Linda Portnoff på Forskartorget, Bok & Biblioteksmässan, Göteborg, 26 september, kl. 11.45-12.00, i ett samtal med ek. dr. Emma Stenström, under rubriken Cred eller kommers i kulturbranschen? (monter B05:72).

Sven eller pengarna? Styrningsdilemman i äldrevården, av ek. dr. Kalle Kraus

Utifrån en studie av äldrevården diskuteras problem som är aktuella i stora delar av den offentliga sektorn. Det handlar både om behovet av fungerande samverkan mellan olika organisationer och om konflikten som uppstår i avvägningen mellan standardisering och flexibilitet, till följd av ständig finansiell knapphet. Kraus är verksam som forskare och lärare vid sektionen för Redovisning och Finansiering inom EFI vid Handelshögskolan i Stockholm.

Möt Kalle Kraus på Forskartorget, Bok & Biblioteksmässan, Göteborg, 25 september, kl. 13.00-13.15, i ett samtal med Eva Fernvall, varumärkesdirektör på Apoteket, f.d. ordförande för Vårdförbundet, och docent Jan-Håkan Hansson, rektor vid Ersta Sköndal Högskola, under rubriken Vem ska bestämma i vården? (monter B05:72).


Vd under press - om medialiseringen av näringslivets ledare, av ek. dr. Pernilla Petrelius Karlberg (kommer ut i oktober 2008)

Utifrån en fallstudie av en hårt bevakad vd diskuterar Petrelius Karlberg vad medialiseringen av näringslivets ledare innebär och hur företagsledare hanterar medier och kändisskap. Skriften ger ökad inblick i medialiseringens mekanismer. Den lyfter fram aktuella utmaningar för såväl media som näringsliv. Petrelius Karlberg är verksam som forskare och lärare vid sektionen för Företagslednings- och Arbetslivsfrågor inom EFI vid Handelshögskolan i Stockholm.

Forskning om filantropi. Varför skänker vi bort pengar? av fil. dr. Anna Breman (kommer ut i november 2008)

Utifrån nationalekonomiska studier och experiment genomförda i samarbete med insamlingsorganisationer analyserar Breman givarbeteende - varför människor väljer att skänka pengar till ideell verksamhet. Den svenska ideella sektorn växer och förändras. I skriften diskuteras hur olika faktorer, såsom skatteavdrag för donationer, information om vad pengarna går till och förtroendet för att pengarna verkligen kommer fram, påverkar människors vilja att skänka pengar. Anna Breman är disputerad vid Handelshögskolan i Stockholm och nu verksam som forskare och lärare i nationalekonomi vid The University of Arizona, i USA.

För mer information, vänligen kontakta:

Linda Portnoff, tel: 070-4658946, e-post: linda.portnoff@hhs.se

Kalle Kraus, tel: 070-5254353, e-post: kalle.kraus@hhs.se

Pernilla Petrelius Karlberg, tel: 073-3783412, e-post: Pernilla.Petrelius@hhs.se

Anna Breman, e-post: breman@email.arizona.edu

För mer information om Forskning i Fickformat, vänligen kontakta:

Ilinca Benson, tel: 070-9669453, e-post: ilinca.benson@hhs.se

Beställ skrifterna via efi.publications@hhs.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy