Skip to main content

Handelsbanken finansierar ny professur i Redovisning och finansiering vid Handelshögskolan i Stockholm

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2011 08:10 CET

Handelshögskolan i Stockholm kommer inrätta en ny professur i redovisning med särskild inriktning mot externredovisning och finansiell analys. Professuren finansieras i sin helhet av Handelsbanken.

Satsningen på professuren i redovisning ska ytterligare stärka Handelshögskolans position på marknaden när det gäller såväl forskning som utbildning inom redovisning och finansiering. Ambitionen är att rekrytera en internationellt ledande professor till professuren.

– Redovisning och finansiering är ett centralt område för skolan. Medlen från Handelsbanken skapar möjligheter att rekrytera en internationell toppkraft inom externredovisning och finansiell analys. Detta är ett område vi behöver stärka upp generellt i Sverige och satsningen är därmed viktig även ur ett nationellt perspektiv.  Den person som kommer in på den här positionen ska bygga en forskargrupp kring sig, vilken kommer ha förgreningar ut i Sverige och världen och på så vis skapa ett ovärderligt kompetensutbyte, säger Johnny Lind, professor och institutionschef vid institutionen för Redovisning och Finansiering, Handelshögskolan i Stockholm.

– Redovisning och finansiering är ett av våra viktigaste kärnämnen och en hög kompetensnivå här är avgörande inte minst även för svensk ekonomi och svenskt företagande. Vi är därför mycket tacksamma över att kunna stärka forskningen och utbildningen på detta område ytterligare, säger Handelshögskolans rektor Lars Bergman.

– God redovisning är en av hörnstenarna i en sund ekonomi - möjligheten och förmågan att kunna analysera företags ekonomiska ställning på ett rättvisande sätt, är fundamentalt för en väl fungerande kredit- och kapitalförsörjning, säger Pär Boman VD och koncernchef för Handelsbanken.

– De nya redovisningsreglerna, IFRS, har gjort redovisningarna betydligt mer omfattande än tidigare. Men nya, detaljerade regelverk kan aldrig ersätta gedigen kompetens. Tvärtom har behovet av ekonomer med en grundläggande, genuin kunskap inom redovisning ökat – inte minst för att behålla förmågan att förstå, förklara och bedöma viktig fundamenta i komplexa redovisningar. Vi är övertygade om att den professur, som nu inrättas vid Handelshögskolan i Stockholm är ett viktigt led i det arbetet, säger Ulf Riese, Handelsbankens CFO.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Professor Lars Bergman, rektor, Handelshögskolan i Stockholm
Tel. 08-736 9012
E-post: lars.bergman@hhs.se

Professor Johnny Lind, Handelshögskolan i Stockholm
Tel. 08-736 93 17
E-post: johnny.lind@hhs.se

Handelshögskolan i Stockholm (Stockholm School of Economics, SSE) är den mest framstående handelshögskolan i norra Europa. Sedan grundandet 1909 har Handelshögskolan förädlat talanger för ledande befattningar inom näringslivet och den offentliga sektorn. Handelshögskolan har en stark internationell position med representation i Lettland och Ryssland och erbjuder ett antal utbildningsprogram, som återkommande rankas bland topp tio i Europa. Handelshögskolan erbjuder kandidat-, master- och MBA-program, liksom doktorandutbildning och executive education. Dessutom bedrivs världsledande forskning inom områden som nationalekonomi, finansiell ekonomi, redovisning, ledarskap och marknadsföring. Handelshögskolan är certifierad av EQUIS (European Quality Improvement System), som garanterar att undervisning såväl som forskning håller högsta internationella klass och är också Sveriges representant i CEMS (The Global Alliance in Management Education).   

Stockholm School of Economics . Sveavägen 65 . Box 6501. SE-113 83 Stockholm .  Sweden . Phone +46 8 736 90 00 . www.hhs.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy