Skip to main content

Handelshögskolan i Stockholm storsatsar på hållbar utveckling

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2014 09:00 CEST

Handelshögskolan och Mistra etablerar ett kompetenscentrum för hållbar utveckling. Syftet är att stärka Sveriges konkurrenskraft inom hållbara marknader genom att bland annat stödja marknadens aktörer med ny kunskap och innovativa metoder.

Mistra investerar 55 miljoner kronor i ett nytt centrum för forskning och utveckling av utbildning om hållbara marknader. Handelshögskolan i Stockholm blir värd för satsningen Mistra Center for Sustainable Markets (MISUM) som sträcker sig över fem år. Det ska inte enbart vara ett forskningscenter utan också generera konkreta lösningar och metoder som bidrar till en hållbar utveckling.

−   Det här är en efterlängtad möjlighet för Handelshögskolan att på ett kraftfullt sätt kunna bidra till en hållbar utveckling i samhället, säger Lars Strannegård, rektor vid Handelshögskolan. Våra starka relationer till näringslivet ger också goda förutsättningar för att de nya kunskaperna tidigt ska kunna tillämpas i praktiken.

−   Handelshögskolan utbildar en stor andel av de högsta cheferna i det svenska ekonomiska systemet. Vi vill med vår strategiska investering bidra till att hållbarhetsfrågorna blir centrala i forskning och utbildning på Handelshögskolan, så att dessa ges en större tyngd i det framtida beslutsfattandet, säger Mistras vd Åke Iverfeldt.

Ambitionen är att skapa ett världsledande tvärvetenskapligt kompetenscenter som utvecklar förståelsen och ger nya insikter kring hållbara marknader. MISUM ska fungera som en viktig plattform för många: akademiker, praktiker, företag, organisationer samt internationella aktörer. MISUM ska också agera rådgivare åt politiker och policyutvecklare och samarbeta med andra starka forskningscenter.

MISUM kommer att ha en internationell styrelse med ledamöter från akademi och näringsliv. (Se www.hhs.se)

För mer information, kontakta gärna:
Lars Strannegård, rektor vid Handelshögskolan i Stockholm
lars.strannegard@hhs.se, 08-736 90 11.

Johan Edman, programansvarig Mistra
johan.edman@mistra.org, 08-791 10 28.

Mer om MISUM finns också att läsa på www.hhs.se och www.mistra.se

Handelshögskolan i Stockholm (Stockholm School of Economics, SSE) är en av de ledande handelshögskolorna i Europa. Handelshögskolan har en stark internationell position med representation i Lettland och Ryssland och erbjuder kandidat, master- och MBA-program, liksom forskarutbildning och executive education. Dessutom bedrivs världsledande forskning inom områden som national-, finansiell- och företagsekonomi. Handelshögskolan är certifierad av EQUIS (European Quality Improvement System), som garanterar att undervisning såväl som forskning håller högsta internationella klass, och är också Sveriges representant i CEMS (The Global Alliance in Management Education).


Stockholm School of Economics . Sveavägen 65 . Box 6501. SE-113 83 Stockholm .  Sweden . Phone +46 8 736 90 00 . www.hhs.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy