Skip to main content

Handelshögskolan inrättar en professur och ett nytt center med stöd av Wallenbergstiftelserna

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2016 09:30 CET

Handelshögskolan i Stockholm etablerar nu tack vare donationer från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse en professur med titeln The Jacob and Marcus Wallenberg Chair in Innovative and Sustainable Business Development samt ett nytt forskningscenter kopplat till professuren.

Donationerna lägger grundplåten för centret Innovative and Sustainable Business Development, vilken blir ytterligare ett led i Handelshögskolans satsning på långsiktig företagsutveckling, innovation och hållbarhet. Professuren och centret kommer att ha fokus på ägarstyrning, ledarskap och hur företag kan utvecklas långsiktigt framgångsrikt och skapa uthållig, hållbar tillväxt genom ständiga innovationer och operationell effektivitet.

År 1903 fyllde K.A. Wallenberg 50 år, och i samband med detta gjordes en donation som möjliggjorde grundandet av Handelshögskolan i Stockholm. Ända sedan dess har familjen Wallenberg spelat en central roll i skolans utveckling. I år fyller kusinerna Jacob och Marcus Wallenberg 60 år och i samband med detta möjliggör Wallenbergstiftelserna via en donation inrättandet av en professur och ett forskningscenter vid Handelshögskolan. Detta blir en naturlig fortsättning av ett stöd och samarbete som nu varat i över hundra år.

− Professuren och centret profilerar ytterligare Handelshögskolan som en plats för kunskap och kritisk reflektion kring hur företag utvecklas i takt med tiden och driver samhällsutvecklingen framåt. Satsningen stärker forskningen och utbildningarna och skapar också mötesplatser för närings- och samhällsliv. Det stöd som Wallenbergstiftelserna och familjen Wallenberg visar Handelshögskolan är enastående, säger Lars Strannegård, rektor för Handelshögskolan i Stockholm.

Centret ska samverka med näringslivet för att belysa och utforska företagens roll i hanteringen av de betydande sociala och miljömässiga globala utmaningar samhället står inför. Professuren med titeln The Jacob and Marcus Wallenberg Chair in Innovative and Sustainable Business Development kommer att utlysas inom en mycket snar framtid.

Mer information finns på www.hhs.se/ISBD där det också finns information om hur man kan bidra till finansieringen av professuren och centret.


För ytterligare information, kontakta gärna:

Hanna Flodmark
Kommunikationschef vid Handelshögskolan i Stockholm
hanna.flodmark@hhs.se
070-689 90 15

Foto: Juliana Wiklund

Handelshögskolan i Stockholm (Stockholm School of Economics, SSE) är en av de ledande handelshögskolorna i Europa. Handelshögskolan har en stark internationell position med representation i Lettland och Ryssland och erbjuder kandidat, master- och MBA-program, liksom forskarutbildning och executive education. Dessutom bedrivs världsledande forskning inom områden som national-, finansiell- och företagsekonomi. Handelshögskolan är certifierad av EQUIS (European Quality Improvement System), som garanterar att undervisning såväl som forskning håller högsta internationella klass, och är också Sveriges representant i CEMS (The Global Alliance in Management Education).

Stockholm School of Economics . Sveavägen 65 . Box 6501. SE-113 83 Stockholm .  Sweden . Phone +46 8 736 90 00 . www.hhs.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy