Skip to main content

Miljöskadliga reklammedier påverkar konsumenten

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2013 09:28 CET

Konsumenters uppfattning om hur skadligt för miljön ett reklammedium är har konsekvenser för kommunikationens effektivitet. Det visar forskaren Claudia Rademaker i en ny avhandling från Handelshögskolan i Stockholm.

Avhandlingen visar att när en annons placerats i ett medium som uppfattas som mer miljöskadligt än andra typer av reklammedier påverkas företagets reklam, den utannonserade produkten samt varumärket på ett negativt sätt. Det är därmed av stor vikt att företag och marknadsförare tar hänsyn till konsumenternas syn på hur skadlig för miljön ett reklammedium är.

Avhandlingen har samtidigt belyst att svenska marknadschefer inte alls tar hänsyn till miljöaspekter när de väljer medier för en reklamkampanj. Detta är särskilt intressant mot bakgrund av att Sverige hör till de länder som rankas högst vad gäller arbete med hållbarhet och hänsynstagande till miljön.

− Detta är väldigt viktigt för företag som är engagerade i att värna miljön till exempel genom att ha en dokumenterad miljöpolicy och vill uppfattas som att de har en grön profil vilken uttrycks genom företagens varumärken samt marknadskommunikationen av dessa varumärken, säger Claudia Rademaker.

Dagens konsumenter engagerar sig alltmer i att värna miljön vilket har lett till att konsumenter i allt större utsträckning efterfrågar produkter som tar hänsyn till miljön. Tidigare forskning har visat att företag som marknadsför en produkt med en grön profil har en konkurrensfördel jämfört med företag som inte gör så.

− I och med att konsumenter engagerar sig alltmer i att värna miljön har företag implementerat grön/hållbar marknadsföring. När det gäller grön och hållbar marknadskommunikation lägger företag idag däremot stort fokus på budskapet när de kommunicerar med konsumenter medan mediet i sig förbises vad gäller miljöaspekten. När företag väljer sina reklammedier bör de ta hänsyn till målgruppens uppfattningar om hur skadlig för miljön olika reklammedier är då detta har visats påverka kommunikationens effektivitet, säger Claudia Rademaker.

För mer information, kontakta:

Claudia Rademaker,
Center for Media and Economic Psychology vid Handelshögskolan i Stockholm, Claudia.Rademaker@hhs.se, 0707-30 72 07

Handelshögskolan i Stockholm (Stockholm School of Economics, SSE) är en av de ledande handelshögskolorna i Europa. Handelshögskolan har en stark internationell position med representation i Lettland och Ryssland och erbjuder kandidat, master- och MBA-program, liksom forskarutbildning och executive education. Dessutom bedrivs världsledande forskning inom områden som national-, finansiell- och företagsekonomi. Handelshögskolan är certifierad av EQUIS (European Quality Improvement System), som garanterar att undervisning såväl som forskning håller högsta internationella klass, och är också Sveriges representant i CEMS (The Global Alliance in Management Education).CEMS (The Global Alliance in Management Education).


Stockholm School of Economics . Sveavägen 65 . Box 6501. SE-113 83 Stockholm .  Sweden . Phone +46 8 736 90 00 . www.hhs.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy