Skip to main content

NY FORSKNING FÖRKLARAR MATBUTIKENS LÖNSAMHET

Pressmeddelande   •   Apr 14, 2009 11:26 CEST

En vanlig föreställning är att konkurrensen i svensk livsmedelshandel är svag och att stora butiker tränger undan små. Denna föreställning har ofta inslag av att detta också innebär att det finns ”övervinster” i matbutiker. En ny avhandling från Handelshögskolan i Stockholm visar dock att förklaringarna till matbutikens lönsamhet är mer komplicerad än så.

Mikael Hernant har undersökt lönsamheten i 168 supermarkets och studerat hur lönsamheten hänger samman med lokal konkurrens, stordriftsfördelar och butikens ”beteende” i form av sortiment, priser, service osv.

– Mina resultat visar att matbutikens lönsamhet inte är direkt kopplad till lokal konkurrens eller butiksstorlek, säger Mikael Hernant. Bland de mest lönsamma finns det butiker i alla storleksklasser och butiker som möter mycket likväl som lite konkurrens. Liksom det finns små och stora butiker bland de minst lönsamma i marknader med mycket och lite konkurrens.

Studien visar att lönsamheten, dvs. avkastningen på investerat kapital, är den yttersta konsekvensen av ett komplext samspel mellan bruttovinst, genomsnittskostnad, produktivitet och försäljningsvolym.

– Viktigast av allt för att nå hög lönsamhet är att upprätthålla en hög vinstmarginal, dvs. ett avstånd mellan bruttovinst och genomsnittskostnad. Men för att klara det krävs en hög produktivitet i den vardagliga verksamheten. Ju högre produktivitet, desto lägre genomsnittskostnad och högre vinstmarginal, säger Mikael Hernant.

Lokal konkurrens visar sig ha en påverkan på butikernas prisnivåer och bruttovinst. Men studien visar inte på någon koppling mellan konkurrens och lönsamheten i slutändan. Det finns inte något entydigt samband mellan höga bruttovinster och lönsamhet. Bland de mest lönsamma butikerna i studien är det fler som har medelmåttiga bruttovinster i kombination med låga kostnader, än det är butiker som har höga bruttovinster.

Mikael Hernants studie pekar på en annan aspekt av lokala marknadsförhållanden som mer viktiga för butikens resultat och lönsamhet. Det handlar om ”butiksmättnad”, alltså förhållandet mellan folkmängd och antal butiker.

– Ur ett politiskt perspektiv är detta intressanta och viktiga resultat, säger Mikael Hernant. I ett glest befolkat land som Sverige så är det inte särskilt ändamålsenligt att betrakta konkurrensen i aggregerade termer där hela Sverige ”slätas ut” i olika konkurrensmått. Istället skall konkurrensen mätas lokalt och mina resultat visar att i folkrika områden är konkurrensen avsevärt intensivare än vad som återspeglas i måtten när man betraktar Sverige som helhet.

– Lokal mättnad, dvs. antal invånare per butik, visar sig ha en påverkan på alla typer av ekonomiskt resultat i butik. Ju fler invånare det finns i förhållande till antalet butiker, desto större blir kundströmmen och försäljningsvolymen i butik, och detta medför i sin tur högre produktivitet och i förlängningen lägre kostnader och högre lönsamhet.

Vad kan då en livsmedelshandlare lära sig av Hernant studie?

– Viktigast av allt är att ta rätt beslut i förhållande till de förutsättningar som finns i den lokala marknaden, menar Mikael Hernant. Bland de mest lönsamma i min studie fanns ett fåtal som låg i marknader där hög bruttovinst också ledde till hög lönsamhet. Men i de flesta lokala marknader verkar vägen till hög lönsamhet via högre priser och hög bruttovinst ”stängd” av lokal konkurrens. Då handlar det om andra konkurrensmedel. Långa öppettider, mer servicetjänster, olika promotionaktiviteter, samlokalisering med butiker i andra branscher osv. Butiker som är mer ”aktiva” på marknaden och satsar står ut som de mest lönsamma i marknader med tuffare konkurrens. Det handlar om att förstå den lokala marknaden och “navigera” i sitt sätt att sätta priser och konkurrera med annat än priset.

För mer information, vänligen kontakta:
Mikael Hernant
E-post: Mikael.Hernant@his.se


Handelshögskolan i Stockholm (the Stockholm School of Economics, SSE) är den mest framstående handelshögskolan i norra Europa. Sedan grundandet 1909 har Handelshögskolan förädlat talanger för ledande befattningar inom näringslivet och den offentliga sektorn. Handelshögskolan har en stark internationell position och erbjuder ett antal utbildningsprogram, som återkommande rankas bland topp tio i Europa. Handelshögskolan samarbetar med multinationella organisationer och ledande lärosäten världen över, vilket skapar en global lärandemiljö och möjligheten för våra studenter att delta i utbytesprogram vid något av de många partneruniversiteten. Handelshögskolan bedriver världsledande forskning inom områden som nationalekonomi, finansiell ekonomi, företagsekonomi och marknadsföring. Handelshögskolan är certifierad av EQUIS (European Quality Improvement System), som garanterar att undervisning såväl som forskning håller högsta internationella klass och är också Sveriges representant i CEMS (The Global Alliance in Management Education).

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy