Skip to main content

Ny forskning vid Handelshögskolan synliggör bakgrunden till om- och avregleringarna inom persontrafiken

Pressmeddelande   •   Sep 14, 2010 09:09 CEST

Gunnar Alexandersson har i sin avhandling ”The Accidental Deregulation” undersökt ursprunget till, och utvecklingen av om- och avregleringarna inom de svenska buss- och järnvägssektorerna mellan 1979-2009. 1 oktober tas sista steget i att öppna persontrafiken på järnväg för full konkurrens. Avhandlingen visar att ursprunget till den svenska avregleringsprocessen dock kan spåras till interna orsaker som i huvudsak varit orelaterade till varje avsikt att avreglera marknadsinträdet.

Gunnar Alexanderssons forskning påvisar att genom en kombination av de ursprungliga reformernas utformning, marknadsaktörernas beteende och vissa nyckelhändelser, inleddes oavsiktligt en avregleringsprocess som fått långtgående konsekvenser på marknadens struktur och funktionssätt.

- De stegvisa reformerna, särskilt vad gäller introduktionen och spridningen av upphandling i konkurrens, visas ha stigberoende karaktär. Upphandling av buss- och järnvägstrafik i Sverige har gett tydliga effekter på kostnader och behovet av offentliga subventioner, men har också medfört problem som t.ex. strategisk budgivning, säger Gunnar Alexandersson.

De svenska buss- och järnvägssektorerna har ofta uppmärksammats (inte minst internationellt) som tidiga exempel på branscher där omregleringar både lett till vertikal och horisontell uppdelning och marknadsöppning. Syftet med avhandlingen är, enligt Gunnar Alexandersson, att förbättra förståelsen av bakgrunden till och konsekvenserna av dessa regleringsförändringar.

- Avhandlingen inkluderar flera detaljerade artiklar som ger ytterligare bidrag till relevant teori och erbjuder normativa råd om utformning och implementering av om- och avregleringar, såväl i dessa som i andra sektorer, säger Gunnar Alexandersson.

Gunnar Alexandersson forskar vid Centret för marknadsföring, distribution och industriell dynamik vid Handelshögskolan i Stockholm. Han arbetar också för Branschföreningen Tågoperatörerna.

Avhandlingen ”The Accidental Deregulation” kan beställas från EFI på EFI.publications@hhs.se.

För ytterligare information eller kommentarer, vänligen kontakta:

Gunnar Alexandersson  E-post: Gunnar.Alexandersson@hhs.se Tel: 08-736 95 57, 070-55 22 825

Handelshögskolan i Stockholm (Stockholm School of Economics, SSE) är den mest framstående handelshögskolan i norra Europa. Sedan grundandet 1909 har Handelshögskolan förädlat talanger för ledande befattningar inom näringslivet och den offentliga sektorn. Handelshögskolan har en stark internationell position med representation i Lettland och Ryssland och erbjuder ett antal utbildningsprogram, som återkommande rankas bland topp tio i Europa. Handelshögskolan erbjuder kandidat-, master- och MBA-program, liksom doktorandutbildning och executive education. Dessutom bedrivs världsledande forskning inom områden som nationalekonomi, finansiell ekonomi, företagsekonomi och marknadsföring. Handelshögskolan är certifierad av EQUIS (European Quality Improvement System), som garanterar att undervisning såväl som forskning håller högsta internationella klass och är också Sveriges representant i CEMS (The Global Alliance in Management Education).   

Stockholm School of Economics . Sveavägen 65 . Box 6501. SE-113 83 Stockholm .  Sweden . Phone +46 8 736 90 00 . www.hhs.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.