Skip to main content

Nya professorer vid Handelshögskolan

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2008 08:44 CEST

Handelshögskolans i Stockholm (HHS) direktion beslutade vid sitt möte den 14 mars att utse Micael Dahlén, Magnus Söderlund och Per Andersson till professorer inom marknadsföring och Per Strömberg till professor inom finansiell ekonomi. Magnus Johannesson utnämndes till innehavare av en professur inom nationalekonomi, särskilt hälsoekonomi.− Det här innebär en förstärkning på tre viktiga områden inom Handelshögskolans forskning som jag är säker på kommer till mycket glädje och nytta för studenterna, säger Lars Bergman, rektor vid HHS.

− Vi har haft en väldigt positiv utveckling inom marknadsföring och det är glädjande att Micael Dahlén, Magnus Söderlund och Per Andersson har byggt upp sin kompetens så att de nu kan utses till professorer. Per Strömberg är en internationellt erkänd forskare inom finansiell ekonomi och det är betydelsefullt att HHS nu kan knyta honom till sig som professor. Magnus Johannessons utnämning befäster hans ställning som en internationellt mycket ledande person inom hälsoekonomi, fortsätter Lars Bergman.Micael Dahlén har civilekonomexamen och doktorsexamen från HHS och är docent i marknadsföring. Micael Dahlén forskar och utbildar i affärs- och värdeskapande med utgångspunkt i konsumentbeteende och marknadskommunikation. Han har skrivit flera böcker och publicerat vetenskapliga artiklar kring kreativitet, innovationer, varumärken, media, reklam och pr. Micael Dahlén har bland annat tilldelats Partnerprogrammets forskarpris vid Handelshögskolan i Stockholm 2005 och Reklamförbundets Bengt Hanser-stipendium 2004.Magnus Söderlund har civilekonomexamen och doktorsexamen från HHS och är docent i marknadsföring. Magnus Söderlund håller kurser i konsumentrelaterad marknadsföring och har skrivit flera böcker i ämnet. Två av dem har utsetts till Årets Marknadsföringsbok i Sverige. Han är sedan 1998 chef för Center for Consumer Marketing (CCM) vid HHS. Söderlunds forskning handlar om hur kunder reagerar på marknadsföring i termer av sådant som emotioner, nöjdhet och lojalitetPer Andersson har civilekonomexamen och doktorsexamen från HHS och är docent i marknadsföring. Per Anderssons forskning är inriktad på sektorn för informations- och kommunikationsteknologi, med särskilt fokus på mobiltelefonisektorn. Sedan 2003 är Per Andersson chef för Center for Information and Communication Research (CIC) vid HHS. År 2003 var han mottagare av Söderbergska Handelspriset för sin forskning om distribution och marknadsföring.Per Strömberg är Senior Research Fellow vid Institutet för Finansforskning (SIFR) och adjungerad professor vid University of Chicago Graduate School of Business. Han har en civilekonomexamen från HHS och doktorsexamen från Carnegie Mellon University. Han forskar inom området företagsfinansiering, med särskild inriktning på riskkapitalfinansiering och på finansiellt obestånd. År 2006 tilldelades han Partnerprogrammets forskarpris vid Handelshögskolan i Stockholm.Magnus Johannesson har civilekonomexamen och doktorsexamen och är sedan tidigare professor vid HHS. Nu tillträder han en professur inom nationalekonomi, särskilt hälsoekonomi. Hans forskningsområden är framförallt hälsoekonomi och beteendeekonomi. Inom hälsoekonomi har han genomfört ett omfattande forskningsprogram med syftet att studera ekonomisk utvärdering i olika former. Han har dessutom exempelvis forskat kring värdet av befolkningens hälsa över tiden, ojämlikhet i hälsa, och sambandet mellan inkomst och hälsa.
För ytterligare information, kontakta:

Lars Bergman, rektor, professor

Tel. 08-736 90 12

E-post: Lars.Bergman@hhs.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.