Skip to main content

Nytt internationellt utbildningsprogram med fokus på gröna obligationer och hållbar finans – banker från tillväxtmarknader bjuds in till Stockholm

Pressmeddelande   •   Jun 25, 2019 08:30 CEST

Handelshögskolan i Stockholm. Fotograf: Juliana Wiklund.

Handelshögskolan i Stockholm Executive Education lanserar The Green Bonds and Sustainable Finance Executive Program, ett internationellt utbildningsprogram med fokus på grön utlåning, gröna obligationer och hållbar finans. Innehållet är speciellt utformat för att stödja banker i tillväxtmarknader i deras omställning till hållbar finansiering, vilket är ett måste för att nå de globala miljö- och klimatmålen. Programmet bygger på ett internationellt samarbete mellan ett flertal världsledande finansiella institutioner. Det är initierat av Världsbankens International Finance Corporation (IFC) och utvecklat tillsammans med International Capital Market Association (ICMA).

Världen står inför de största miljö- och klimatmässiga utmaningarna i modern tid och vid sidan av politiken står finansmarknaderna med enorm makt att påverka omställningen.The Green Bonds and Sustainable Finance Executive Program kommer att ge deltagarna konkreta verktyg för att deras organisationer ska kunna ge ut gröna lån på sina marknader och emittera gröna obligationer.

- Finanssektorn spelar en avgörande roll för att vi ska kunna nå de globala hållbarhetsmålen. Klimatförändringarna medför också nya finansiella risker för såväl banker som andra aktörer att förhålla sig till, samtidigt som efterfrågan på gröna obligationer växer. Därför är det viktigt att banker, inte minst i tillväxtekonomier, har kunskapen att inkludera hållbarhetskriterier i sina kreditanalyser, säger Hanna Setterberg, forskare och lärare inom hållbarhet och finansiell ekonomi samt programledare för The Green Bonds and Sustainable Finance Executive Program.

Stort internationellt samarbete

The Green Bonds and Sustainable Finance Executive Program har utvecklats i samarbete med några av världens ledande finansiella aktörer. Programmet finansieras av svenska Sida, Schweiz State Secretariat for Economic Affairs (SECO) samt Luxemburg Ministry of Finance.

Handelshögskolan i StockholmExecutive Education och ICMA har huvudansvaret för innehållet och genomförandet av programmet som Stockholm Sustainable Finance Centre (SSFC) står värd för. I nära samarbete finns även Luxembourg Green Exchange (LGX), Stockholm Environmental Institute (SEI), Swedish House of Finance vid Handelshögskolan i Stockholm och Mistra Center for Sustainable Markets (Misum) vid Handelshögskolan i Stockholm samt ett flertal aktörer från den svenska finansmarknaden.

- Att samla alla dessa ledande organisationer kring ett gemensamt program är unikt. Detta skapar möjligheter för bankmedarbetare i utvecklingsländer att få nya kunskaper och insikter kring gröna obligationer, gröna lån och hållbar finans i stort. Detta ger i sin tur bankerna ökade förutsättningar att bidra till en hållbar utveckling på sikt, där gröna obligationer är en viktig komponent, säger Magnus Billing, vd för Alecta och ordförande i SSFC.

”Stockholm - ett naturligt val”

- Sverige har en ledande ställning globalt inom hållbarhet generellt, hållbar finans och gröna obligationer. Stockholm, som finansiellt centrum i Sverige, utgör en unik samlingspunkt för aktiviteter och expertis inom den gröna obligationsmarknaden och fortsätter att ta en ledande roll i utvecklingen av denna marknad. Det är anledningen till att vi väljer att förlägga detta program i Stockholm. Stockholm är också en lämplig plats för att erbjuda högkvalitativ specialistutbildning och möjligheter till nätverkande med aktörer inom det svenska investerarkollektivet, vilket är högst relevant för de banker från tillväxtmarknader som valts ut att delta i programmet, säger Jean-Marie Masse, Chief Investment Officer på International Finance Corporation, IFC.

”Vi är stolta över att kunna bidra till en positiv utveckling genom en sådan konkret insats som ett unikt utbildningsprogram för dem som fattar avgörande beslut för vår framtid. Detta är helt i linje med Handelshögskolans strategi där två av våra hörnpelare är just finans och hållbarhet”, säger Lars Strannegård, rektor för Handelshögskolan i Stockholm.

Bankerna en del av lösningen

Idag är efterfrågan på gröna obligationer större än vad som finns utgivet på marknaden. Inte minst för pensions- och försäkringsbolag är gröna obligationer en viktig del i strategin för hållbara investeringar. Banker/emittenter har därigenom ett tydligt incitament för att ställa om sin verksamhet.

- Sverige har över tio års erfarenhet av gröna obligationer, men i tillväxtekonomier är denna typ av finansiering betydligt nyare och sett till total emissionsvolym är andelen gröna obligationer som emitteras i Sverige högst i världen. Vi vill därför att banker i tillväxtekonomier ska komma hit och få inspiration, kunskap och verktyg, för att sedan integrera hållbarhet i sin utlåning och emittera fler gröna obligationer. Vi hoppas att programmet kan bidra till att fler hållbara projekt i utvecklingsländer får ekonomiskt stöd. Tillsammans kan vi göra skillnad, säger Johan Nordlund, projektledare för programmet.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Nordlund, programledare inom finansiell ekonomi på Handelshögskolan i Stockholm Executive Education och projektledare för The Green Bonds and Sustainable Finance Executive Program
Tel: 070-812 42 44
E-mail: johan.nordlund@exedsse.se

Hanna Setterberg, forskare och lärare inom hållbar ekonomi samt programledare för The Green Bonds and Sustainable Finance Executive Program
Tel: 070-773 70 81
E-post: hanna.setterberg@hhs.se

Om The Green Bonds and Sustainable Finance Executive Program

The Green Bonds and Sustainable Finance Executive Program är utvecklat och speciellt utformat för banker på tillväxtmarknader och riktar sig till personer som arbetar med utlåning, finansiering och hållbarhet på banken. Programmet är skräddarsytt för banker för att stödja dem i deras viktiga roll för att åstadkomma en hållbar samhällsomställning. Fokus ligger på att stärka deltagarnas kompetens inom hållbar finans – med kunskaper om hur ESG-aspekter kan integreras i kreditanalyser, hur lämpliga kandidater för gröna lån identifieras, hur man går tillväga när man utfärdar en grön obligation samt praktisk kunskap om rapportering, second opinion, globala trender, etc.

Programmet har utvecklats av Handelshögskolan i Stockholm Executive Education och International Capital Market Association. Stockholm Sustainable Finance Centre är värd för programmet som finansieras av svenska Sida, Seco och Luxembourg Green Exchange. I nära samarbete finns även Luxembourg Green Exchange, Swedish House of Finance, Mistra Center for Sustainable Markets (Misum). Bland gästföreläsarna finns aktörer som Kommuninvest, SEB och AP-fonderna.

Deltagarplatserna i The Green Bonds and Sustainable Finance Executive Program erbjuds till utvalda banker från länder i Afrika, Asien, Sydamerika och Östeuropa.

Om Handelshögskolan i Stockholm Executive Education (SSE Executive Education)

Handelshögskolan i Stockholm Executive Education är Nordeuropas ledande partner för executive education och rankad som bäst i Norden inom ledarskap och affärsutveckling enligt Financial Times. Här integreras den akademiska forskningen med näringslivet. Handelshögskolan i Stockholm Executive Education utvecklar ledare med fokus på spetsområden som innovation & entreprenörskap, hållbar tillväxt och finansiell ekonomi, samt ökar konkurrenskraften hos företag, organisationer och offentlig sektor genom kraftfull transformation. Läs mer på www.exedsse.se

Handelshögskolan i Stockholm är den ledande handelshögskolan i Norden och Baltikum och har ett högt anseende i Sverige såväl som internationellt. Forskning i världsklass utgör grunden för våra utbildningar som består av kandidat-, master- och forskarutbildning, ett Executive Format MBA-program och ett stort utbud av executive education. Våra program är utvecklade i nära samarbete med både forskning och näringsliv, vilket ger våra studenter stora möjligheter att uppnå ledande positioner i företag och andra organisationer.

Handelshögskolan är ackrediterad av EQUIS, som garanterar att både undervisning och forskning håller högsta internationella standard. Handelshögskolan är också den enda svenska medlemmen i CEMS och PIM, som är samarbeten mellan ledande handelshögskolor i världen, vilket bidrar till den höga kvalitet som Handelshögskolan är känd för.

Stockholm School of Economics . Sveavägen 65 . Box 6501. SE-113 83 Stockholm .  Sweden . Phone +46 8 736 90 00 . www.hhs.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.