Skip to main content

Så gör företagen för att attrahera topptalangerna

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2013 12:00 CEST

Att vara attraktiv som arbetsgivare blir allt viktigare för företag i jakten på nyutexaminerade toppstudenter. Både kunskap om företaget och personliga anknytningar har betydelse när studenterna väljer sin drömarbetsplats.

Handelshögskolan i Stockholm arbetar aktivt med att stärka banden mellan studenter och näringsliv, bland annat genom sitt Partnerprogram där båda parter får ett försprång i framtida rekryteringsprocesser.

Man skulle kunna tro att konjunkturen har en tydlig inverkan på valet av arbetsgivare när Handelshögskolans studenter listar de mest attraktiva företagen. Men så är inte fallet visar Handelshög­skolans Image Barometer 2012.

Valet av potentiell arbetsgivare baseras främst på hur starkt före­tagets varumärke är i studenternas ögon, och då framförallt vad de har att erbjuda studenterna. Det är annars vanligt att i rekryteringsannonser fokusera på vad man som arbetsgivare vill ha av den som söker jobb.

De fem populäraste arbetsgivarna bland studenterna vid Handelshögskolan i Stockholm:

1. McKinsey & Company

2. The Boston Consulting Group

3. H&M Hennes & Mauritz och Bain & Company

5. Google

Resultatet visar tydligt vikten av employer branding – konsten att attrahera och behålla talanger genom att skapa ett starkt varumärke. De arbetsgivare som redan tidigt i utbildningen jobbat aktivt med att låta studenter lära känna företaget och vad det har att erbjuda lyckas bäst med att skapa en relation till eftertraktade Handelsstudenter och blir därmed också att bli mest attraktiva som arbetsgivare.

Det är därför ingen överraskning att de företag som arbetar tätt med Handelshögskolan genom dess Partnerprogram hamnar i topp på listan över de populäraste arbetsgivarna, och att Partnerföretaget McKinsey & Company för trettonde året i rad hamnar allra högst upp på prispallen.

− Handelshögskolans styrka ligger i vår unika integration av företag och näringsliv i utbildningen, vilket ger studenterna både personliga relationer till potentiella framtida kollegor och konkret inblick i företagens verksamhet. McKinsey’s kontinuerliga närvaro och skicklighet i att kommu­ni­cera karriär och personliga utvecklingsmöjligheter inom företaget, dess kultur, förmåner med mera har hittills gjort svårslagna, säger Professor Richard Wahlund, och fortsätter: ”Men det är bara för andra att ta efter!

Partnerföretagen för en löpande dialog med Handelshögskolans studenter och fakultet för att kontinuerligt påverka innehållet i utbildningen och säkerställa att verksamheten förankras i arbetsmark­nadens kommande behov. Dessa ständiga impulser från näringslivet ger både tillfälle för företagen att marknadsföra och positionera sig, och att bygga allt vassare utbildning och studenter vid Handels­högskolan.

The Stockholm School of Economics Employer Image Barometer har sedan 1990 årligen genom­förts exklusivt för Handelshögskolans Partnerföretag för att ranka Handelshögskolans studenters framtida drömarbetsgivare, olika branschers attraktivitet, länder de helst vill arbeta i, anställnings- och arbetsformer, intresset för eget företagande samt att finna förklaringar till detta. Undersökning­en och dess metod har tagits fram av Professor Richard Wahlund och genomförs på uppdrag av andelshögskolans Corporate and Donor Relations.

Vid publicering av information som rör the Stockholm School of Economics Employer Image Barometer ska Handelshögskolan i Stockholm anges som källa.

Vid ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss:

Professor Richard Wahlund
Familjen Bonniers professur i företagsekonomi med inriktning på media
Handelshögskolan i Stockholm
Telefon: +46-8-736 95 80
E-post: richard.wahlund@hhs.se

Love Centerwall
Acting Executive Director
Corporate and Donor Relations
Handelshögskolan i Stockholm
Telefon: +46-8-736 90 74
E-post: love.centerwall@hhs.se 

Handelshögskolan i Stockholm (Stockholm School of Economics, SSE) är en av de ledande handelshögskolorna i Europa. Handelshögskolan har en stark internationell position med representation i Lettland och Ryssland och erbjuder kandidat, master- och MBA-program, liksom forskarutbildning och executive education. Dessutom bedrivs världsledande forskning inom områden som national-, finansiell- och företagsekonomi. Handelshögskolan är certifierad av EQUIS (European Quality Improvement System), som garanterar att undervisning såväl som forskning håller högsta internationella klass, och är också Sveriges representant i CEMS (The Global Alliance in Management Education).


Stockholm School of Economics . Sveavägen 65 . Box 6501. SE-113 83 Stockholm .  Sweden . Phone +46 8 736 90 00 . www.hhs.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy