Skip to main content

Skogsindustrin går i bräschen för den nya gröna ekonomin

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2011 13:57 CET

I en ny skrift ’Skogsindustrin och energiomställningen’ beskrivs den omvälvande energiomställning som skogsindustribranschen har genomgått under de senaste tjugo åren.

Boken, som ges ut av Handelshögskolan i Stockholm (The Stockholm School of Economics Institute for Research, SIR), följer skogsindustrins omvandling från den politiska debatten i slutet på 1980-talet när omställningen av den svenska energipolitiken påbörjades till dagens situation då allt fler bolag satsar offensivt på ”gröna” produkter.

Svensk skogsindustri är världens näst största exportör av papper, massa och sågade trävaror, och samtidigt Sveriges största enskilda industriella användare av skogsråvara och elkraft. Ledande branschföreträdare var länge skeptiska till förnyelsebar energi och storskalig biobränsleproduktion från den svenska skogen. Idag står dock biobränsle och torv för en femtedel av den totala energimängd som tillförs Sverige, och skogsindustriföretag har numera blivit betydande biobränsleproducenter.

Företag som Södra, Holmen och SCA satsar även idag alltmer resurser på att utveckla nya ”gröna” produkter från skogsråvaran såsom drivmedel, bränsle och kemikalier. Skogsindustrin går därmed i bräschen för den nya ”gröna” ekonomin i vilken industriföretag ökar dess resurs- samt energieffektivitet, samtidigt som de kan öppna lönsamma strategiska fönster in till nya ”gröna” marknader. 

Författaren Mikael Ottosson, lyfter fram den centrala roll som aktörer utanför skogsindustrin har spelat i branschens omvandling.

− Biobränsle från den svenska skogen fick i slutet av 1980-talet en central roll i den svenska energipolitiken, genom att möjliggöra en avveckling av kärnkraften samtidigt som den skulle ersätta de fossila bränslena och minska klimathotet, säger Mikael Ottosson. 

Skriften Skogsindustrin och energiomställningen är nyutkommen och kostar 210 kronor. Den, och övriga skrifter i serien Forskning i Fickformat, kan beställas via publications@hhs.se. För mer information om serien och dess övriga skrifter, besök www.fickformat.se

Mikael Ottosson är filosofie doktor från Tema Teknik och social förändring vid Linköpings universitet. Hans forskningsintressen inkluderar strategi, industriell förändring, resurshantering, marknadsstudier, innovations- och teknik- och vetenskapsstudier. Han är för tillfället involverad iett forskningsprojekt som analyserar konkurrensen om bioenergin. Projektet fokuserar främst skogsindustrins liksom andra industriella aktörers roll i formerandet av den svenska och europeiska bioenergipolitiken.

För mer information om skriften, kontakta:
Mikael Ottosson:
Mobil: 0708-427632
E-post: mikael.ottosson@liu.se

Forskning i Fickformat är en vetenskaplig skriftserie som ges ut av stiftelsen Stockholm School of Economics Institute for Research i samarbete med revisions- och rådgivningsföretaget PwC. Syftet är att sprida aktuell forskning om företag och samhälle. Författarna är huvudsakligen nydisputerade forskare från svenska universitet och högskolor. Alla skrifter i serien går att beställa via publications@hhs.se.

 

Handelshögskolan i Stockholm (Stockholm School of Economics, SSE) är den mest framstående handelshögskolan i norra Europa. Sedan grundandet 1909 har Handelshögskolan förädlat talanger för ledande befattningar inom näringslivet och den offentliga sektorn. Handelshögskolan har en stark internationell position med representation i Lettland och Ryssland och erbjuder ett antal utbildningsprogram, som återkommande rankas bland topp tio i Europa. Handelshögskolan erbjuder kandidat-, master- och MBA-program, liksom doktorandutbildning och executive education. Dessutom bedrivs världsledande forskning inom områden som nationalekonomi, finansiell ekonomi, redovisning, ledarskap och marknadsföring. Handelshögskolan är certifierad av EQUIS (European Quality Improvement System), som garanterar att undervisning såväl som forskning håller högsta internationella klass och är också Sveriges representant i CEMS (The Global Alliance in Management Education).   

Stockholm School of Economics . Sveavägen 65 . Box 6501. SE-113 83 Stockholm .  Sweden . Phone +46 8 736 90 00 . www.hhs.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.