Skip to main content

Statligt styrmedel för globalt rörliga företag i fokus

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2006 10:52 CET

Globalisering och ökad frihandel har inneburit nya utmaningar för den statliga näringspolitiken. Hierarkiskt statliga styrmedel, som t.ex. lagstiftning och beskattning, ger nu plats åt nätverksbaserad styrning. Ett exempel på ett sådant styrmedel är privat-offentlig samverkan. Adam Sandebring studerar detta ”mjuka” statliga styrmedel, både på en abstrakt och praktisk nivå, i sin licentiatavhandling, framlagd vid Handelshögskolan i Stockholm.

− Jag har i mina studier funnit att styrmedlet privat-offentlig samverkan sprids med hjälp av olika argument till olika grupper, säger Adam Sandebring. De som förespråkar modellen använder gärna argument om en ökad styrförmåga när de adresserar statliga intressenter. När målgruppen är näringslivet använder de istället argumentet om ökat medbestämmande.

När de olika grupperingarna träffas har de därför mycket skilda förväntningar på vad samverkan ska resultera i. Detta medför att det är svårt att överhuvudtaget hålla ihop de arenor som skapats för ändamålet. För att nå resultat måste deltagarna fastställa vilka frågor som ska beröras, vilka deltagare som får besluta över verksamheten och hur resurser ska tillföras arenan osv.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Adam Sandebring, institutionen för företagande och ledning
Tel: 08-668 61 01 / 070-747 34 30
E-post: adam.sandebring@hhs.se

Ingela Spongh
Informations- och marknadsavdelningen
Handelshögskolan i Stockholm / The Stockholm School of Economics
Box 6501, 113 83 STOCKHOLM
Tel: 08-736 90 15
www.hhs.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy