Skip to main content

Torsten och Ragnar Söderbergs Stiftelser finansierar professur i företagsekonomi med särskild inriktning på företagande och ledning

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2011 10:48 CET

En ny professur har inrättats vid Handelshögskolan i Stockholm inom Företagsekonomi, särskilt företagande och ledning. Professuren, som överlämnats i anslutning till Handelshögskolans 100-årsjubileum, finansieras av Torsten och Ragnar Söderbergs Stiftelser . Professor Pär Åhlström har tilldelats professuren.

För att stödja olika lärosäten med grundkapital har Torsten och Ragnar Söderbergs Stiftelser under det senaste decenniet gett anslag till ett antal professurer. Tanken är att lärosätena själva skall förvalta dessa kapital och på så sätt ha en garanterad finansiering för en forskaranställning.

Satsningen på professuren i företagsekonomi ska bidra till att utveckla forskningen och undervisningen inom området företagande och ledning. Professor Pär Åhlström, verksam vid Handelshögskolan sedan 2007, har tilldelats professuren.

– Handelshögskolan har en lång och framgångsrik tradition av att utbilda kvinnor och män för ledande positioner i näringsliv och förvaltning. Denna tradition förutsätter goda möjligheter att bedriva forskning av hög internationell klass. Genom denna donation ökar dessa möjligheter, säger Pär Åhlström, Professor och institutionschef vid institutionen för Företagande och Ledning, Handelshögskolan i Stockholm.

– Företagsekonomi och särskilt företagande och ledning är ett av våra mest centrala ämnen. Det är mycket viktigt att vi ständigt utvecklar vår kompetens på detta område. Därför är det mycket glädjande att Torsten och Ragnar Söderbergs Stiftelser avsätter dessa medel för denna satsning, säger Handelshögskolans rektor Lars Bergman.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Professor Lars Bergman, rektor, Handelshögskolan i Stockholm
Tel. 08-736 9012
E-post: lars.bergman@hhs.se

Professor Pär Åhlström, Handelshögskolan i Stockholm
Tel. 08-736 95 73
E-post: par.ahlstrom@hhs.se

Handelshögskolan i Stockholm (Stockholm School of Economics, SSE) är den mest framstående handelshögskolan i norra Europa. Sedan grundandet 1909 har Handelshögskolan förädlat talanger för ledande befattningar inom näringslivet och den offentliga sektorn. Handelshögskolan har en stark internationell position med representation i Lettland och Ryssland och erbjuder ett antal utbildningsprogram, som återkommande rankas bland topp tio i Europa. Handelshögskolan erbjuder kandidat-, master- och MBA-program, liksom doktorandutbildning och executive education. Dessutom bedrivs världsledande forskning inom områden som nationalekonomi, finansiell ekonomi, redovisning, ledarskap och marknadsföring. Handelshögskolan är certifierad av EQUIS (European Quality Improvement System), som garanterar att undervisning såväl som forskning håller högsta internationella klass och är också Sveriges representant i CEMS (The Global Alliance in Management Education).   

Stockholm School of Economics . Sveavägen 65 . Box 6501. SE-113 83 Stockholm .  Sweden . Phone +46 8 736 90 00 . www.hhs.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy