Skip to main content

Vad skriver bankerna egentligen i sina hållbarhetsrapporter?

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2013 10:25 CEST

Banker borde ha stora möjligheter att medverka till ett hållbart samhälle. De har makt att avgöra vilka som får lån och makt att påverka vilka hållbarhetsanspråk som ställs på olika investeringsprojekt. Det låter ju lovande. Men vad gör bankerna faktiskt i praktiken?

Forskarna Susanna Alexius & Leina Löwenberg, båda företagsekonomer från Score vid Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms universitet har undersökt vad Svenska Bankföreningens medlemmar egentligen skriver om i sina hållbarhetsredovisningar.

Det är inte alls säkert att ansvarstagandet och hållbarheten ökar bara för att fler börjar hållbarhetsrapportera. Titta närmare på vad din bank egentligen skriver om i sin hållbarhetsrapport. Begreppet hållbarhet är så mångtydigt att nästan vad som helst tycks platsa i de här rapporterna. Men mycket är självklarheter eller ren PR-mässig fernissa, säger Susanna Alexius.Forskarna har undersökt hållbar bankverksamhet som den tar sig uttryck i årsredovisningar och hållbarhetsrapporter för år 2011. Närmare bestämt har författarna närgranskat rapporteringen från de 24 medlemsbankerna i Svenska Bankföreningen som tillsammans representerar mer än 85 procent av den svenska bankmarknaden.

- En tredjedel av bankföreningens medlemmar saknar helt hållbarhetsrapport. Med tanke på kritiken som den här sektorn fått efter senaste finanskrisen är vi förvånade över att inte fler banker börjat hållbarhetsrapportera. Men mest förvånade är vi över innehållet i de rapporter som finns. De återspeglar den ihåliga hållbarhetsdiskurs som dominerar näringslivet idag. Det är som om företagen bar en tvångströja av ekonomisk rationalitet, säger Leina Löwenberg.

Författarna identifierar fem typiska uttryck för hållbar bankverksamhet. Vad säger rapporterna om bankernas motiv för hållbarhetsengagemanget och vad kan utläsas om ansvarsfördelningen mellan bankerna och deras intressenter?

- Vi har funnit att bankernas hållbarhetsarbete i första hand handlar om att arrangera dialoger och uppmuntra andra att engagera sig för hållbarhet. Särskilt är det kunderna som ska bli mer aktiva, medan banken själv kan fortsätta med ”business as usual” med endast inkrementella justeringar, säger Susanna Alexius.

- Trots att man kanske kunde förväntat sig ett mer globalt och långsiktigt perspektiv i en hållbarhetsrapport, finner vi att bankernas rapporter oftast ger uttryck för ett kortsiktigt och lokalt engagemang som sätter bankens ekonomiska egennytta i främsta rummet, utvecklar Leina Löwenberg.

För ytterligare information, kontakta:
Susanna Alexius, tfn 0733-248284, susanna.alexius@hhs.se
Leina Löwenberg, tfn 0709-936145, leina.lowenberg@score.su.se

Rapporten
Alexius, S & Löwenberg, L. 2013. Hållbar bankverksamhet? En studie av (den ihåliga) hållbarhetsdiskursen i den svenska banksektorn. Scores rapportserie 2013:1
Läs hela rapporten (pdf).

 

Handelshögskolan i Stockholm (Stockholm School of Economics, SSE) är en av de ledande handelshögskolorna i Europa. Handelshögskolan har en stark internationell position med representation i Lettland och Ryssland och erbjuder kandidat, master- och MBA-program, liksom forskarutbildning och executive education. Dessutom bedrivs världsledande forskning inom områden som national-, finansiell- och företagsekonomi. Handelshögskolan är certifierad av EQUIS (European Quality Improvement System), som garanterar att undervisning såväl som forskning håller högsta internationella klass, och är också Sveriges representant i CEMS (The Global Alliance in Management Education).


Stockholm School of Economics . Sveavägen 65 . Box 6501. SE-113 83 Stockholm .  Sweden . Phone +46 8 736 90 00 . www.hhs.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy