Skip to main content

Taggar

Stadsutveckling

Mathivation

Stockholmsfokuseringen i siffror

Stockholmsfokuseringen i siffror

Dokument   •   2019-07-05 15:23 CEST

Det går bra för Västsverige nu, men det finns en ännu större potential. Både för Göteborgsregionen och för hela Sverige. Regeringen behöver fundera på om den tänker låta ett stockholmsfokus sätta käppar i hjulet för tillväxt i Götaland. Regeringen behöver se det västsvenska näringslivet och Göteborg som ett komplement till Stockholm som hjälper till att lyfta hela den svenska ekonomin.

Infographic - Mattekollen

Infographic - Mattekollen

Dokument   •   2016-02-16 08:15 CET

Vilken stad vill bli det här i framtiden?

Vilken stad vill bli det här i framtiden?

Dokument   •   2015-06-02 07:00 CEST

Pictogram till rapporten Västsvensk identitet. Pdf:en är redigerbar i InDesign.

Infographic Inlokalisering personer

Infographic Inlokalisering personer

Dokument   •   2014-05-31 08:23 CEST

Rapport 2014-3_Inlokalisering

Rapport 2014-3_Inlokalisering

Dokument   •   2014-05-31 08:23 CEST

Rapporten belyser de potentiella samhällsvinsterna med placering av fler myndigheter i storstadsregionerna runt Göteborg och Malmö. Rapporten är framtagen i ett samarbete mellan Sydsvenska- och Västsvenska Handelskammaren.

Infographic Inlokalisering

Infographic Inlokalisering

Dokument   •   2014-05-31 08:23 CEST

Sverigekarta, här är svenska myndigheter placerade.

Infographic | Rapport: Industrins villkor i Västsverige

En studie om industrins förutsättningar och Sverige som industrination Sverige är en framstående industrination och Västsverige är en unik industriregion. Runt om i regionen finns industriell produktion och industrinära tjänsteföretag som med innovationskraft, entreprenörskap och omställningsförmåga har lyckats skapa en stark position på marknaden.

Rapport: Industrins villkor i Västsverige

Rapport: Industrins villkor i Västsverige

Dokument   •   2014-05-23 12:09 CEST

En studie om industrins förutsättningar och Sverige som industrination Sverige är en framstående industrination och Västsverige är en unik industriregion. Runt om i regionen finns industriell produktion och industrinära tjänsteföretag som med innovationskraft, entreprenörskap och omställningsförmåga har lyckats skapa en stark position på marknaden.

Infographic | Rapport: Industrins villkor i Västsverige

En studie om industrins förutsättningar och Sverige som industrination Sverige är en framstående industrination och Västsverige är en unik industriregion. Runt om i regionen finns industriell produktion och industrinära tjänsteföretag som med innovationskraft, entreprenörskap och omställningsförmåga har lyckats skapa en stark position på marknaden.

Rapporten Tron på Göteborg

Rapporten Tron på Göteborg

Dokument   •   2014-03-28 10:43 CET

Den här rapporten har sin grund i en djup kärlek till Göteborg och Västsverige. Den kom till av oro för stadens utveckling och den innehåller stort hopp om framtiden. Nu har vi inget att vänta på längre. Vi som verkligen tycker om Göteborg får ta tag i vårt eget självförtroende. Om inte vi tror på oss själva, vem ska göra det då?

Infographic | Vancouver vs Göteborg

Infographic | Vancouver vs Göteborg

Dokument   •   2014-03-31 09:34 CEST

Bostadsbristens pris

Bostadsbristens pris

Dokument   •   2013-12-18 07:00 CET

Allt att vinna på ett närmare samarbete

Allt att vinna på ett närmare samarbete

Dokument   •   2013-09-18 12:00 CEST

Allt att vinna på ett närmare samarbete Den låga utbildningsnivån och den relativt låga andelen högkvalificerade jobb i Skaraborg, hindrar regionens tillväxt. För att behålla företagens konkurrenskraft och skapa grund för långsiktig sysselsättning i regionen, behövs ett tätare samarbete mellan Högskolan i Skövde och Skaraborgs näringsliv.

Lärare? Nej tack!

Lärare? Nej tack!

Dokument   •   2013-08-27 09:45 CEST

Ungdomars bild av läraryrket Åtta av tio ungdomar väljer bort läraryrket. Det visar Västsvenska Handelskammarens undersökning med en panel av drygt 200 svenska ungdomar, 15-19 år. En av förklaringarna hittar vi i bilden av skolan. Endast en av fyra ungdomar har en positiv bild av skolan som arbetsplats och så många som sex av tio anger att de inte vill jobba inom skolan i framtiden.

Global i Västsverige

Global i Västsverige

Dokument   •   2013-05-20 16:00 CEST

Global i Västsverige I denna rapport har Västsvenska Handelskammaren undersökt hur expatriater och dess medföljande uppfattar vår region att leva och verka i. Hur står sig Västsverige i den internationella konkurrensen?

Rapporten Svenska nav

Rapporten Svenska nav

Dokument   •   2013-02-19 12:00 CET

Sveriges lokala arbetsmarknader och Västsveriges kommuner under luppen. Bakgrunden till sammanställningen. Handelskammaren verkar för att skapa de bästa förutsättningarna för tillväxt för våra medlemsföretag. Och tillväxten har en regional logik. I en globaliserad värld är det regionen som utgör den plattform från vilken våra företag måste kunna nå sina kunder ute i världen.

Five clusters in West Sweden with strength and potential for the future

Five clusters in West Sweden with strength and potential for the future - Marine and Maritime - Life Science - Green Chemistry - Transport - Urban Future