Skip to main content

Alldeles för många kommunala bolag!

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2010 16:38 CEST

Kontaktpersoner
Johan Trouvé, vd, 0705-53 45 14
Robert Odenjung, informationschef, 0709-639633

De kommunala bolagen i Göteborg är betydligt fler och deras verksamhet är mer omfattande än Stockholms och Malmös kommunala bolag. Detta hämmar vitaliteten i ekonomin och leder sannolikt till en sämre kostnadseffektivitet. Handelskammaren efterfrågar en strategi från kommunens sida att minska bolagiseringen.

Studien omfattar 216 kommunala bolag i Göteborgsregionen samt Malmö och Stockholm.

- Här i Göteborg har politikerna länge haft goda relationer till näringslivet. Kanske är det därför som man inspirerats att lägga en stor del av verksamheten i bolagsform, säger Johan Trouvé som är vd för Västsvenska Industri- och Handelskammaren.

Studien visar att mer än var sjunde som är kommunalt anställda, jobbar i något av de kommunala bolagen. Motsvarande siffror för Stockholm och Malmö är var sextonde respektive var trettiofjärde.

- Tittar man på omsättningen så är det likadant. Bolagen i Göteborg omsätter var tredje kommunal krona, vilket är mer än i både Stockholm och Malmö.

I anslutning till mutaffärerna har ett flertal politiker i Göteborg sagt att bolagen ska ses över. Det är något som Handelskammaren välkomnar.

- Det finns för många kommunala bolag i Göteborg och bolagens verksamhet är alldeles för omfattande. Jag efterfrågar en inriktning, en långsiktig strategi. I det nya samtalsklimat som råder i Göteborg tror jag att det finns goda förutsättningar för breda diskussioner föras om hur och i vilken takt som de kommunala bolagen ska avyttras, avslutar Johan Trouvé.

                

Rapporten finns för nedladdning på www.handelskammaren.net/rapporter.

Västsvenska Industri- och Handelskammaren är en privat näringslivsorganisation med 2600 medlemsföretag från Västra Götaland samt kommunerna Kungsbacka och Varberg. Handelskammaren är den samlande plattformen för det västsvenska näringslivet i kontakter med politiker och myndigheter, men är också en mötesplats för alla som vill göra affärer. Handelskammaren erbjuder nätverkstjänster, juridiska tjänster samt internationellt inriktade konsulttjänster och utbildningar.

Vi gör Västsverige starkare!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy