Skip to main content

Boråsföretagarna spår fortsatt stark konjunktur

Pressmeddelande   •   Mar 02, 2018 07:30 CET

Västsverige visar upp en fortsatt stark konjunktur med låga nivåer av varsel och en fortsatt hög konsumtion. Jämfört med för ett par månader sedan ser dock Borås företagare något mer osäkert på den närmaste framtiden.

- De flesta indikatorer går fortsatt bra även om vi ser en viss dämpning på indikatorerna och företagens förväntningar på framtiden, säger Västsvenska Handelskammarens vd Johan Trouvé.

Antalet varsel och konkurser ökade något i januari jämfört med föregående mätning. Konsumtionen ligger kvar på en hög nivå, men är något svagare än föregående månad och i relation till samma månad föregående år. Västsverige redovisar som helhet fortsatt god tillväxt och rekordhög sysselsättning.

Ett tecken på att konjunkturen fortsätter att vara stark är att AB Volvo och Volvo Cars levererat oerhört starka kvartalsrapporter. Att Sveriges två största bolag finns i vår region visar på regionens styrka som Sveriges ledande exportregion, fortsätter Johan Trouvé

Handelskammarens företagspanel i Borås är fortsatt optimistiska, både på kort och lång sikt. Men företagens förväntningar på framtiden är nu mer osäkra än läget var för ett par månader sedan.

- Det beror troligtvis på att konjunkturen har varit exceptionellt stark under lång tid och att företagen nu är osäkra på om vi ser en fortsatt uppgång eller om den planar ut något. Jag vill dock betona att vi har ett fortsatt mycket starkt konjunkturläge, säger Ove Lillestöl regionchef i Borås.

Skriande brist på kompetens

Den främsta utmaningen för företagen i Borås på längre sikt är en tilltagande kompetensbrist, vilket gör att behovet av en fungerande järnväg mellan Göteborg och Borås ökar.

- Järnvägen mellan Göteborg-Borås måste börja byggas och läggas in i den nationella planen. Det behövs en blocköverskridande överenskommelse om nya stambanor med alternativ finansiering, avslutar Ove Lillestöl.

Västsvenska Handelskammaren är företrädare för det västsvenska näringslivet och en mötesplats där människor och företag kan inspireras och skapa affärer. Vår kompetens, våra tjänster och vårt nätverk är vår styrka i arbetet att skapa tillväxt och utveckla framtidens Västsverige. Tillsammans med våra 2800 medlemsföretag arbetar vi för ett västsvenskt näringsliv i världsklass.

Tillsammans gör vi Västsverige starkare.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.