Skip to main content

En ljusnande ekonomi, men var är jobben?

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2010 11:22 CEST

Kontaktpersoner:
Johan Trouvé, vd, 0705-534514
Robert Odenjung, informationschef, 0709-639633


Orosmolnen inom konjunkturen skingras. Det märks inte minst i september månads konjunkturindikator från Västsvenska Industri- och Handelskammaren. Utvecklingen har stabiliserats på ganska höga nivåer, men som så många gånger förr är det arbetsmarknaden som behöver förbättras för att den västsvenska konjunkturen riktigt ska kunna lyfta.

I höstbudgeten räknar regeringen med att arbetslösheten för 2010 landar på 8,4 procent, jämfört med prognosen på 9,2 procent i vårbudgeten.

- Vi kan bara hoppas att de positiva tongångarna också realiseras, säger Handelskammarens vd Johan Trouvé och fortsätter:

- För oss i Västsverige är det naturligtvis av stor vikt vad som händer i vår omvärld. Signalerna från Europa och USA är just nu ganska ljusa, men det kan räcka med en mindre störning för att oron ska spridas igen.

 Deltagarna i Handelskammarens konjunkturpanel målar sammantaget upp en positiv bild av framtiden, vilket inte förvånar Johan Trouvé:

- Genom mina möten med företagare runt om i hela Västsverige möter jag ett helt annat stämningsläge än för ett år sedan. Det finns definitivt en stark framtidstro och investeringsvilja.

 

Den Västsvenska konjunkturindikatorn är en undersökning som Handelskammaren gör en gång i månaden, och som ger en indikation på hur den västsvenska ekonomin utvecklas. De fem variabler som ingår i analysen speglar exporten, den privata konsumtionen, konkurser samt (med hjälp av två olika variabler) arbetsmarknaden. Prognosen inriktar sig på de kommande tre respektive tolv månaderna, och bygger på en enkät gjord bland de närmare 200 deltagarna i Handelskammarens konjunkturpanel.

Statistiken och mer information finns på www.handelskammaren.net/konjunkturindikator.

Västsvenska Industri- och Handelskammaren är en privat näringslivsorganisation med 2600 medlemsföretag från Västra Götaland samt kommunerna Kungsbacka och Varberg. Handelskammaren är den samlande plattformen för det västsvenska näringslivet i kontakter med politiker och myndigheter, men är också en mötesplats för alla som vill göra affärer. Handelskammaren erbjuder nätverkstjänster, juridiska tjänster samt internationellt inriktade konsulttjänster och utbildningar.

Vi gör Västsverige starkare!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera