Skip to main content

Få moln på den Västsvenska konjunkturhimlen

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2017 09:58 CEST

De västsvenska företagen ser fortsatt ljust på den ekonomiska utvecklingen. En hög konsumtion i kombination med fortsatt låga varseltal och konkurser indikerar att den Västsvenska konjunkturen fortsatt går för högtryck.

- De flesta konjunkturindikatorerna ligger även efter sommaren kvar på höga nivåer säger Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren.

Antalet varsel och konkurser befinner sig på låga nivåer samtidigt som konsumtionen är fortsatt hög.

- Västsverige har mycket god tillväxt och sysselsättningen har inte stannat av. Vi har under lång tid nu haft lägst arbetslöshet bland storstadsregionerna. Samtidigt ser vi en kompetensbrist som är enorm vilket på sikt riskerar att tillväxten stannar upp fortsätter Johan Trouvé

- Näringslivet går för högtryck och det investeras för fullt, men hittar inte företagen rätt kompetens riskerar det den starka högkonjunktur vår region för närvarande befinner sig i. Samtidigt måste det finnas en beredskap för att konjunkturen kan vända nedåt, när vi nu under mycket lång tid befunnit oss i en högkonjunktur.

Handelskammarens företagspanel är fortsatt optimistisk om konjunkturutvecklingen, både på kort och lång sikt.

- Företagens optimism och framtidstro går i linje med konjunkturen. Detta trots en hamnkonflikt som får allvarliga konsekvenser och skapar stor osäkerhet, samtidigt som vi ser stora risker i vår omvärld. Det är ett styrkebesked för hela regionen, avslutar Johan Trouvé.

*På grund av cyberattacken som skedde mot Maersk under sommaren finns dessvärre inte hamnens exportvolymer med i denna undersökningen

Så görs Västsvensk konjunkturindikator
Den västsvenska konjunkturindikatorn utgörs av regional data sammanvägd i en månatlig mätserie där nya jobb, varsel, export, konsumtion och konkurser inkluderas.

Den västsvenska konjunkturprognosen genomförs utifrån en svarspanel med över 400 västsvenska företag från både industri- och tjänstesektorn, vilka varje månad får frågan om sin uppfattning om konjunkturens utveckling på 3 och 12 månaders sikt.

Västsvenska Handelskammaren är företrädare för det västsvenska näringslivet och en mötesplats där människor och företag kan inspireras och skapa affärer. Vår kompetens, våra tjänster och vårt nätverk är vår styrka i arbetet att skapa tillväxt och utveckla framtidens Västsverige. Tillsammans med våra 2800 medlemsföretag arbetar vi för ett västsvenskt näringsliv i världsklass.

Tillsammans gör vi Västsverige starkare.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy