Skip to main content

Företagen missnöjda med upphandlingarna

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2011 10:57 CET

Kontaktpersoner:
Johan Trouvé, vd, 0705-53 45 14
Anna Ternstrand, ansvarig utbildning, 031-83 59 55
Robert Odenjung, informationschef, 0709-63 96 33

För den enskilde företagaren är det tufft att slåss om miljarderna. Stat och kommun köper varor och tjänster för mer än 500 miljarder – och upphandlingen styrs av lagen. En enkät från Handelskammaren visar att företagen tycker att lagen om offentlig upphandling är lika mycket ett hinder som ett stöd.

Västsvenska Handelskammaren frågar varje månad sin konjunkturpanel om företagens syn på framtiden. Inför september månads konjunkturmätning, undersöktes också företagarnas syn på LOU.

- Resultatet är inte lysande. Vi bad panelen värdera hur reglerna för offentlig upphandling påverkar deras möjligheter att göra affärer med den offentliga sektorn. På en hundragradig skala når resultatet 46,3 - genomsnittet tar sig inte ens över 50! säger Johan Trouvé som är vd för Västsvenska Handelskammaren.

- Detta gör sannolikt att färre företag engagerar sig i den offentliga upphandlingen, vilket gör att målet med lagen - att få största möjliga valuta för skattepengarna – inte uppfylls.

Handelskammaren säger att den senaste tidens uppmärksamhet kring korruption också bidrar till företagens inställning till LOU.

- Det finns en irritation över krångliga upphandlingar - och det finns en oro över att blir misstänkt för att ha agerat ohederligt, när avsikten har varit att agera enligt regelboken, säger Johan Trouvé.

Handelskammaren jobbar på olika sätt för att stödja företagen. Dels skapas mötesplatser för kommun och näringsliv, där frågor kring den offentliga upphandlingen tas upp, dels riktas information och utbildning till företagare som vill lära sig mer om lagstiftningen och kodverket.

- Att vi tillsammans med Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen arrangerar Västsveriges Upphandlingsdag i slutet av månaden är ett sätt att få upp upphandlingen på dagordningen. Vi vet att det finns ett stort intresse från företagens sida. Med några få undantag vill de västsvenska företagen göra rätt för sig och under Upphandlingsdagen har de möjlighet att få mer kunskap om vad som faktiskt gäller, avslutar Johan Trouvé.

 

Västsveriges Upphandlingsdag arrangeras den 28 november och vänder sig till företag som få inspiration att ta del av den offentliga upphandlingen som varje år omsätter mer än 500 miljarder kronor. Program och mer information finns på http://www.handelskammaren.net/event/Upphandlingsdag-2011/

Undersökningen genomfördes perioden 29 augusti-8 september och hade en svarsfrekvens på 51 procent. Panelen bestod av 234 företagsledare från hela Västsverige. Mer information om Handelskammarens konjunkturindikator finns under Publicerat i Nyhetsrummet på www.handelskammaren.net.

Västsvenska Handelskammaren är en privat näringslivsorganisation med 2600 medlemsföretag från Västra Götaland samt kommunerna Kungsbacka och Varberg. Handelskammaren är den samlande plattformen för det västsvenska näringslivet i kontakter med politiker och myndigheter, men är också en mötesplats för alla som vill göra affärer. Handelskammaren erbjuder nätverkstjänster, juridiska tjänster samt internationellt inriktade konsulttjänster och utbildningar.

Vi gör Västsverige starkare!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy