Skip to main content

Framtidstro hos Fyrbodals företagare

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2018 07:30 CET

Det nya året har börjat starkt och företagen i Fyrbodal ser ljust på framtiden. Ett minskat antal varsel i kombination med ökad konsumtion leder till att den redan goda konjunkturen nu stärks ytterligare. 

- De flesta indikatorer ser bättre ut jämfört med föregående mätning och konjunkturen fortsätter att vara stark också när vi går in i 2018 säger Västsvenska Handelskammarens vd Johan Trouvé.

Antalet varsel minskar jämfört med senaste mätningen i november. Samtidigt fortsätter konsumtionen att öka. Bilförsäljningen ligger på historiskt mycket höga nivåer. Västsverige redovisar god tillväxt och sysselsättningen är rekordhög. Göteborgsregionen utmärker sig särskilt genom att under lång tid redovisa lägst arbetslöshet bland storstadsregionerna.

Handelskammarens företagspanel i Fyrbodal är fortsatt positiva till konjunkturutvecklingen, både på kort och lång sikt.

- Företagens optimism är väldigt glädjande och det ger tillförsikt att företagen visar stark framtidstro trots att högkonjunkturen nu varat under lång tid säger Bjarne Pettersson regionchef i Fyrbodal.

Samtidigt fortsätter bostadsbristen att öka och bristen på kompetens ser ut att bli en stor utmaning för företagen också under 2018.

- Här är det särskilt viktigt att uppmärksamma behovet av att bygga ut Bohusbanan för att få till en fungerande arbetspendling mellan Uddevalla och Göteborg. Detta är centralt för att locka kompetens till Fyrbodal fortsätter Bjarne Pettersson.

- Att de västsvenska företagen ser ljust på framtiden trots orosmoment, i form av en tilltagande brist på både bostäder och kompetens är ett styrkebesked för regionen avslutar Bjarne Pettersson.

Västsvenska Handelskammaren är företrädare för det västsvenska näringslivet och en mötesplats där människor och företag kan inspireras och skapa affärer. Vår kompetens, våra tjänster och vårt nätverk är vår styrka i arbetet att skapa tillväxt och utveckla framtidens Västsverige. Tillsammans med våra 2800 medlemsföretag arbetar vi för ett västsvenskt näringsliv i världsklass.

Tillsammans gör vi Västsverige starkare.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.