Skip to main content

Human Entrance tar över Handelskammarens relocationverksamhet

Pressmeddelande   •   Maj 08, 2014 11:00 CEST

Göteborg 8 maj, 2014


Human Entrance tar över Handelskammarens relocationverksamhet


Den 5 maj avslutas Handelskammarrens relocationverksamhet. Pågående uppdrag övergår till Human Entrance, som är en ledande aktör på marknaden för relocationtjänster i Västsverige. Handelskammaren kommer fortsatt aktivt att arbeta för att internationellt anställda genom nätverket Global Community och som opinionsbildare i frågor avgörande för målgruppen.

Handelskammarens tjänster inom relocation har riktat sig till västsvenska företag som behöver hjälp med boende och administration i samband med att internationellt anställda kommer till Västsverige. Verksamheten har funnits länge och fungerat väl.

- Vår relocationverksamhet har varit mycket framgångsrik och kunderna nöjda. Marknaden för dessa tjänster har dock förändrats radikalt under senare år vilket påverkat oss som liten lokal aktör. Vi väljer därför att avsluta vår verksamhet genom att föra över pågående uppdrag till en av marknadsledarna inom branschen i Västsverige. En lösning som därmed också gynnar det västsvenska näringslivet, berättar Joacim Carlson, vice vd för Västsvenska Handelskammaren.

Pågående uppdrag kommer nu att övertas av Human Entrance dit också nya förfrågningar kommer att hänvisas. Övergången har planerats noggrant och sker genom ett nära samarbete med de medarbetare som fram tills nu arbetat med Handelskammarens relocationverksamhet.

Västsvenska Handelskammaren kommer fortsatt att vara engagerade i frågor kopplade till internationellt anställda i syfte att locka internationell kompetens till Västsverige.

- Fokus kommer att vara att utveckla vårt internationella nätverk Global Community samt att inom ramen för vårt arbete med politiska påverkan skapa gynnsamma förutsättningar för internationellt anställda i Västsverige, säger Joacim Carlson. 

För ytterligare information, kontakta:
Joacim Carlson,vice vd Västsvenska Handelskammaren, tel. 0708-18 09 01, joacim.carlson@handelskammaren.net


Västsvenska Handelskammaren är företrädare för det västsvenska näringslivet och en mötesplats där människor och företag kan inspireras och skapa affärer. Vår kompetens, våra tjänster och vårt nätverk är vår styrka i arbetet att skapa tillväxt och utveckla framtidens Västsverige. Tillsammans med våra 2700 medlemsföretag arbetar vi för ett västsvenskt näringsliv i världsklass.

Vi gör Västsverige starkare.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera