Skip to main content

Krav höjs för storstadsfördelning av myndigheter

Pressmeddelande   •   Maj 31, 2014 08:23 CEST

Pressmeddelande


Krav höjs för storstadsfördelning av myndigheter

Sverige skulle kunna få en stabilare tillväxt och ett bättre resursutnyttjande om de tre storstadsregionerna delade på ansvaret som huvudvärd för statliga myndigheter. Det finns även samhälls- och demokrativinster att hämta genom att låta myndigheterna verka i en ny miljö samtidigt som de fungerar som katalysatorer för näringslivet menar Västsvenska- och Sydsvenska Handelskammaren i en rapport som presenteras idag.

Göteborgs- och Öresundsregionen kan erbjuda den kunskap, kompetens och kapacitet som krävs för att en myndighet ska fungera och kunna fullgöra sina uppgifter och samtidigt hitta välutbildad och erfaren personal att bemanna verk­samheten med. I det förslag som presenteras på debattplats i DN idag föreslår därför Västsvenska- och Sydsvenska Handelskammaren att en ny strategi tas fram för myndigheternas placering i framtiden .

- På den tiden vi färdades med häst och vagn fanns en poäng i att myndigheter placerades nära makten i Stockholm. Även om den tiden är sedan länge förbi syns det inte på fördelningen av landets myndigheter. Vårt förslag tar oss bort ifrån det gamla tänket kring utlokalisering och anser istället att myndigheternas placering ska ses som en medveten inlokalisering så att man tar tillvara på de tre storstadsregionernas fulla potential, säger Johan Trouvé, vd för Västsvenska Handelskammaren.

Handelskamrarna menar att en placering i Göteborg och Öresundsregionen skulle bidra till att myndigheterna bättre når målen om rekrytering och förnyelse­arbete, tillväxt och produktivitet samt demokrati och närhet. En inlokaliserad myndighet får tillgång till nya nätverk med det lokala näringslivet, politiken och akademin genom utbyte av kunskap, personal och erfarenheter.

Handelskamrarna föreslår att strategin för myndigheternas placering ska verkställas i samband med omorganisationer, ledningsbyten eller när nya myndigheter inrättas.

  Vi tror dessutom att inlokaliseringen leder till en mer effektiv statlig sektor som har större legitimitet och som fungerar som en katalysator för näringslivet när det bidrar till bredare och mer attraktiva arbetsmarknad, säger Stephan Müchler, vd för Sydsvenska Industri- och Handelskammaren. Möjligheterna att bättre matcha kompetens och arbetstillfällen blir helt enkelt fler med en större och mer varierad arbetsmarknad.

Avgörande i resonemanget är att de som etablerar sig på arbetsmarknaden består av, eller bildar, par där båda är utbildade för kunskapsarbeten. I stora arbetsmarknader, med en mångfald av olika arbeten, ökar chanserna att båda kan få ett kvalificerat arbete som matchar deras utbildning. Därför kan en myndighet som inte själv rekryterar tekniker betyda mycket för andra arbetsgivares möjligheter att rekrytera tekniker till staden.

Rapporten finns tillgänglig. Se bilagor till detta pressmeddelande.

För ytterligare information, kontakta:

Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren, tel. 031-83 59 01
Stephan Müchler, vd Sydsvenska Handelskammaren, tel. 0708-20 35 06
Anna Werner, kommunikatör Västsvenska Handelskammaren, tel. 0706-86 56 96


Västsvenska Handelskammaren är företrädare för det västsvenska näringslivet och en mötesplats där människor och företag kan inspireras och skapa affärer. Vår kompetens, våra tjänster och vårt nätverk är vår styrka i arbetet att skapa tillväxt och utveckla framtidens Västsverige. Tillsammans med våra 2700 medlemsföretag arbetar vi för ett västsvenskt näringsliv i världsklass.

Vi gör Västsverige starkare.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera