Skip to main content

Låt Västsverige få låna till ny älvförbindelse - nu

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2010 16:27 CEST

Kontaktperson:
Stefan Gustavsson, ansvarig infrastruktur, 0734-282134

Regeringens budget innehåller inga pengar till att påbörja byggandet av en ny älvförbindelse förrän tidigast 2014. Den knappa miljard som lånas upp de kommande tre åren räcker bara till betalstationer för trängselskatten. Handelskammaren beklagar att det går så långsamt.

- Nu är det åtta år sedan den dåvarande regeringen fattade beslut om att föra in en ny älvförbindelse i Göteborg i vägplanen. Med nuvarande satsningar säger Trafikverket att tunneln inte kommer att stå klar förrän 2021. Nitton år efter det att beslutet fattades! Det är ett bedrövligt tempo, säger Stefan Gustavsson, ansvarig för infrastrukturfrågor på Västsvenska Industri- och Handelskammaren.

Några statliga anslag i det västsvenska paketet kommer inte förrän 2014, enligt tidigare beslut. De pengar som finns tillgängliga under åren 2010-2012 är de regionala bidrag som inte räcker för att både göra en satsning på kollektivtrafiken och bygga en ny älvtunnel. 
- Det här får konsekvenser för Göteborgs och Västsveriges utveckling. Vi ligger redan långt efter på infrastrukturområdet. Se på Malmö där har man byggt ringled, tågtunnel under staden och en bro över till Köpenhamn. Under tiden har Göteborg bara lyckats bygga Götatunneln – en tunnel utefter älven i stället för under, säger Stefan Gustavsson.

Enligt budgetpropositionen har man för år 2013 inte för avsikt att låna upp mer än 110 miljoner, trots att trängselskatten då har börjat generera intäkter. Först 2014, samma år som anslagen kommer, stiger lånebeloppet till 437 miljoner.
- Om nu regeringen har bestämt att det inte finns några statliga pengar att bygga för borde Västsverige få låna upp pengar med tanke på att riksdagen har beslutat att bilisterna i Göteborg ska bidra med 14 miljarder via trängselskatten, säger Stefan Gustavsson.

2008 var partiledarna i Göteborg och utlovade 200 miljoner för att skynda på projekteringen av en ny älvtunnel. Det skulle möjliggöra en byggstart 2010. Sen ställde staten krav på medfinansiering. Det har Västsverige levt upp till och medfinansierar det västsvenska paketet till 50 procent.
- Vi tog för givet att politikerna satsade för att kunna byggstarta 2010. Eftersom bilister och skattebetalare i regionen bidrar med halva finansieringen anser vi att regionen borde kunna att styra när pengarna ska investeras, avslutar Stefan Gustavsson.

Västsvenska Industri- och Handelskammaren är en privat näringslivsorganisation med 2600 medlemsföretag från Västra Götaland samt kommunerna Kungsbacka och Varberg. Handelskammaren är den samlande plattformen för det västsvenska näringslivet i kontakter med politiker och myndigheter, men är också en mötesplats för alla som vill göra affärer. Handelskammaren erbjuder nätverkstjänster, juridiska tjänster samt internationellt inriktade konsulttjänster och utbildningar.

Vi gör Västsverige starkare!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera