Skip to main content

Stabil inledning av västsvensk höst

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2012 08:18 CEST

PRESSMEDDELANDE
Västsvenska Handelskammaren
2012-09-01

Kontakt:

Johan Trouvé, vd, 0705-53 45 14
Gunilla Hell Bellman, analytiker, 0702-20 34 16
Anna Werner, presschef, 0706- 86 56 96
 
I Västsvenska Handelskammarens konjunkturpanel i augusti, ser de västsvenska företagen en stabil inledning av hösten men är försiktiga inför framtiden.

Senvintern 2012 inleddes mycket starkt med exportsiffror som tangerade de högsta som uppmätts i den västsvenska konjunkturindikatorn de senaste tio åren.  Exporten ligger ännu högt, men har dämpats något det senaste kvartalet. Under sommaren har den västsvenska konjunkturen fallit tillbaka och ligger nu strax under jämviktsläget.  Arbetsmarknaden är stabil men med något låg efterfrågan.  Konsumtionssiffrorna har varit avvaktande under sommaren men augustisiffrorna kommande månad kan tydligare ange tonen för hur hösten förväntas bli.

- Det är positivt att se att de svenska företagen fortsatt drivit en framgångsrik  exporthandel. Vi ser samtidigt att de är avvaktande inför hösten, säger Johan Trouvé, vd för Västsvenska Handelskammaren. 

Att kronan stärkts allt mer över sommaren samtidigt som omvärlden utvecklats svagare än väntat, innebär en osäkerhet. På ett års sikt är de västsvenska företagen ännu positiva, men har sen i juni sänkt sin förväntan på konjunkturen stegvis nedåt. På kort sikt är företagen avvaktande, lite åt det negativa hållet.

- Än så länge ser vi ingen lågkonjunktur i Västsverige, det går bra för oss.  Men, den fortsatta finansiella oron i Euroområdet, och orderböcker med allt kortare beställningar, skapar en viss reservation i förväntningarna framåt.  Det är med respekt vi inväntar kommande konjunktur, säger Johan Trouvé.

Sen 1998 mäter Västsvenska Handelskammarens statistikserie månatligen den västsvenska konjunkturen i en ögonblicksbild. Sen 2003 tillfrågas ca 200 västsvenska företagsledare som ingår i Handelskammarens konjunkturpanel varje månad om sin bedömning av konjunkturen på tre och tolv månaders sikt.

Västsvenska Handelskammaren är företrädare för det västsvenska näringslivet och en mötesplats där människor och företag kan inspireras och skapa affärer. Vår kompetens, våra tjänster och vårt nätverk är vår styrka i arbetet att skapa tillväxt och utveckla framtidens Västsverige. Tillsammans med våra 2600 medlemsföretag arbetar vi för ett västsvenskt näringsliv i världsklass.

Vi gör Västsverige starkare.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.