Skip to main content

Tron på varumärket Göteborg sämst på hemmaplan

Pressmeddelande   •   Dec 27, 2013 07:00 CET

Det är göteborgarnas självförtroende snarare än stadens förtroende som tagit stryk under senare år. Det visar en färsk undersökning från Västsvenska Handelskammaren som med hjälp av SIFO undersökt hur göteborgare och icke-göteborgare tror att stadens anseende påverkats i senare tid. Fyra av fem göteborgare tror att stadens varumärke och anseende försämrats under senare år. Frågar man personer bosatta i andra delar av landet är motsvarande andel bara hälften, cirka 30 procent. Nästan hälften av de boende i andra delar av Sverige anser att varumärket är stärkt eller oförändrat.

Bilden av Göteborg är i grunden positiv och varumärket är starkt. Frågan är dock i vilken utsträckning bilden påverkats av den senaste tidens negativa uppmärksamhet. Västsvenska Handelskammarens har gett SIFO i uppdrag att undersöka detta.

Resultatet är tydligt, dubbelt så många göteborgare bedömer att varumärket tagit stryk som icke-göteborgarna. Bland Göteborgarna svarar 59 procent att de tror att bilden av Göteborg har förändrats under senare år till det sämre. Samma fråga bland icke-göteborgarna är endast 28 procent.

- Det verkar ju snarare vara göteborgarnas självförtroende som skadats än stadens förtroende i Sverige. Jag gör analysen att den här krisen följer samma logik som många andra förtroendekriser - ju närmare man är den, desto större upplevs den, säger Freja Bramsen, kommunikationschef på Västsvenska Handelskammaren och en av dem driver arbetet med att kartlägga bilden av Göteborg. 

I gruppen boende utanför Göteborg uppger nästan hälften av de tillfrågade, närmare bestämt 48 procent, att de tror att varumärket förbättrats (14%) eller är oförändrat (34%). Knappt en fjärdedel, 24 procent, av de boende utanför Göteborg har ingen uppfattning. Det kan jämföras med göteborgarna som i 36 procent av fallen bedömer att varumärket är oförändrat eller förbättrat. Bara 6 procent av göteborgarna uppger att de inte vet.

Resultatet visar vidare att det yngsta är mer positiva än de äldre. I åldersgruppen 18 till 29 år tror mer än hälften av de svarande att varumärket har stärkts eller är oförändrat. I åldersgruppen över 70 år är man dock mindre positiv. Här är motsvarande andel bara 30 procent.

- Det här visar på vikten att på allvar börja jobba med vår inställning och framtidstro. Vi måste börja räta på ryggen och tro på oss själva och vår stad. Om inte vi gör det, vem ska göra det då?, frågar sig Johan Trouvé, vd för Västsvenska Handelskammaren.

Undersökningen från SIFO är ett led i Västsvenska Handelskammarens arbete med att kartlägga bilden av Göteborg. Arbetet genomförs i samarbete med frilansjournalisterna Kenny Genborg och Kerstin Sjödén och kommer att resultera i en samlad rapport som presenteras i mars.

Undersökningen är genomförd av SIFO under december månad. Den är webbaserad och har genomförts bland 1000 personer boende i stor-Göteborg (GR-området) och 1000 personer boende i andra delar av landet. Urvalet är slumpmässigt och jämnt fördelat på ålder och kön.

Se statistik i bifogad pdf.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren, telefon 0705-53 45 14, tjohan.trouvé@handelskammaren.net

Västsvenska Handelskammaren är företrädare för det västsvenska näringslivet och en mötesplats där människor och företag kan inspireras och skapa affärer. Vår kompetens, våra tjänster och vårt nätverk är vår styrka i arbetet att skapa tillväxt och utveckla framtidens Västsverige. Tillsammans med våra 2700 medlemsföretag arbetar vi för ett västsvenskt näringsliv i världsklass.

Vi gör Västsverige starkare.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera